Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận kinh tế lương"các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên"

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3124 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------  -------

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI : “PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU
TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN”

GVHD: Trần Thế Cường
Nhóm SV thực hiện:
Họ tên
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Trần Thị Vương
Nguyễn Thị Hải Yến
Phạm Thị Hải Yến

Lớp
K52BQCBB
K55KTNNC
K55KTNNC
K55KTNNC

Mã SV
520096
552979
552983
552984

Hà Nội – 2012

PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Lý do lựa chọn chủ đề.
Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, phấn đấu đến
2020 nước ta cơ bản trở thành một nước Công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều
đó đòi hỏi một lực lượng trí thức trẻ có chuyên môn và năng lực làm việc cao. Và
sinh viên một trong những lực lượng trí thức đó, đã và đang không ngừng nỗ lực
học tập, trau dồi vốn kiến thức để có thể chủ động trong việc lựa chọn nghề nghiệp
và hướng đi phù hợp cho bản thân sau khi tốt nghiệp, góp phần xây dựng và bảo
vệ đất nước lớn mạnh, để sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác đã
dạy.
Một thực tế hiện nay xảy ra trong nhiều trường đại học trên cả nước: Như
chúng ta đã biết, môi trường học tập của sinh viên trong đại học rất đafdạng ,nó có
thể giúp sinh viên có thể tiến bộ nhưng cũng có thể là những cám dỗ kéo theo. Vì
vậy đòi hỏi sinh viên phải có sự tự giác, nỗ lực cá nhân rất lớn, đặc biệt là hình
Sthức đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên, nhiều sinh viên hiện nay vẫn không đạt
được kết quả mong muốn mặc dù có chăm chỉ. Có thể là vì phương pháp học của
họ chưa thực sự đúng đắn. Thực tế khác cho thấy, sinh viên đại học sau khi ra
trường muốn tìm được một việc làm đúng chuyên ngành, lương cao và ổn định thì
rất khó với tấm bằng Trung bình và cơ hội cao hơn khi họ đạt được những tấm
bằng cao hơn. Với những người còn ngồi trên ghế nhà trường nói chung và sinh
viên nói riêng thì Điểm trung bình học tập là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá
kết quả học tập của sinh viên sau mỗi kỳ học kỳ. Kết quả của mỗi kỳ sẽ quyết định
xem sinh viên có được học bổng hoặc bị buộc thôi học hay không, xếp loại học lực
gì và tấm bằng mà họ đạt được sau khi kết thúc chương trình đào tạo của nhà
trường…
Đứng trước thực tế đó, chúng em đã chọn nghiên cứu chủ đề: “Phân tích sự
ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên” .

2. Quy trình thu thập số liêụ.
Thông qua việc điều tra và phân tích để có thể đưa ra những kết luận, giải
pháp kịp thời nhằm cải thiện và nâng cao điểm trung bình của sinh viên...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------  -------
TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
ĐỀ TÀI : “PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU
TỐ ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN”
GVHD: Trần Thế Cường
Nhóm SV thực hiện:
Họ tên Lớp Mã SV
Nguyễn Thị Thanh Hoa K52BQCBB 520096
Trần Thị Vương K55KTNNC 552979
Nguyễn Thị Hải Yến K55KTNNC 552983
Phạm Thị Hải Yến K55KTNNC 552984
Hà Nội – 2012
PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
tiểu luận kinh tế lương"các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận kinh tế lương"các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên" - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tiểu luận kinh tế lương"các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên" 9 10 643