Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu luận về xử lý tình huông trong quá trình xử lý tranh chấp đất đai.

Được đăng lên bởi binhcht
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 12855 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Lời nói đầu
Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, tình đoàn kết
trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp
pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra.
Qua hơn 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã thu được kết quả
quan trọng trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên đất
đai quốc gia, đảm bảo cơ chế nhà nước thống nhất quản lý Nhà nước về đất
đai. Tuy nhiên, do tác động nhiều mặt của cơ chế thị trường, mà trực tiếp là
quá trình đô thị hoá và chuyển dịch cơ cấu theo vùng, tiểu vùng làm phát
sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài, thậm chí có nơi đã trở thành điểm nóng.
Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là dân không có thói quen cắm cột
mốc, quá trình canh tác bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng, cho không
làm đầy đủ các thủ tục hợp lệ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các cơ
quan chức năng gặp không ít khó khăn khi tìm chứng cứ để xác định tính
khách quan của vụ kiện, thậm chí có nhiều trường hợp phải suy đoán theo
lập luận của các bên. Từ đó, xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, thư gửi
nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết mà các bên vẫn khiếu nại.
Luật Đất đai năm 2004 ra đời, đánh dấu một bước tiến mới trong công
tác giải quyết tranh chấp đất đai. Luật xác định rõ: tranh chấp đất đai có thể
giải quyết thông qua hai con đường hành chính và tố tụng hành chính. Bằng
thủ tục hành chính, sẽ chỉ có hai cấp giải quyết một tranh chấp và Chủ tịch
UBND cấp tỉnh có quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
Với trường hợp các bên tranh chấp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hoặc một trong các giấy từ hợp pháp khác, nếu không đồng ý với quyết định
giải quyết lần đầu thì có quyền lựa chọn một trong hai phương án: Khiếu
nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện ra Toà.

1

Việc quy định “hai cấp” trong giải quyết tranh chấp đất đai sẽ tháo gỡ
những khó khăn đáng kể cho các cơ quan chức năng, hạn chế đến mức thấp
nhất kiện tụng kéo dài. Thế nhưng lại đặt ra cho nhà quản lý một trách
nhiệm rất nặng nề. Đó là, làm sao vừa đảm bảo tiến độ thời gian, vừa đảm
bảo tính chính xác của sự việc. Muốn vậy, trước hết cần phải có đội ngũ
cán bộ chuyên môn am hiểu pháp luật, công tâm và có tinh thần trách nhiệm
cao.
Trong công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân và vì dân, việc cải cách thủ tục hành chính và nâng
cao hiệu quả hoạt động của công tác giải quyết đơn thư khiếu tố của công...
Lời nói đầu
Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của
Đảng Nhà nước, nhằm giữ gìn ổn đnh sản xuất, đời sống, tình đoàn kết
trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạp
pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra.
Qua hơn 10 năm thi hành Luật Đất đai năm 1993 đã thu được kết qu
quan trọng trong việc bảo tồn, khai thác phát triển nguồn tài nguyên đất
đai quốc gia, đảm bảo chế nhà nước thống nhất quản Nhà nước v đất
đai. Tuy nhiên, do tác động nhiều mặt của chế thị trường, trực tiếp
quá trình đô thị hoá chuyển dịch cấu theo vùng, tiểu vùng làm phát
sinh tranh chấp phức tạp, kéo dài, thậm chí có nơi đã trở thành điểm nóng.
Nguyên nhân phát sinh tranh chấp dân không thói quen cắm cột
mốc, quá tnh canh tác bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng, cho không
làm đầy đủ các thủ tục hợp lệ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các
quan chức năng gặp không ít khó khăn khi m chứng cứ để xác định nh
khách quan của vụ kiện, thậm chí nhiều trường hợp phải suy đoán theo
lập luận của các bên. Từ đó, xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, thư gửi
nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết mà các bên vẫn khiếu nại.
Luật Đất đai năm 2004 ra đời, đánh dấu một bước tiến mới trong công
tác giải quyết tranh chấp đất đai. Luật xác định rõ: tranh chấp đất đai thể
giải quyết thông qua hai con đường hành chính tố tụng hành chính. Bằng
thủ tục hành chính, sẽ chỉ hai cấp giải quyết một tranh chấp Chủ tịch
UBND cấp tỉnh có quyền đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
Với trường hợp các bên tranh chấp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hoặc một trong các giấy từ hợp pháp khác, nếu không đồng ý với quyết định
giải quyết lần đầu thì quyền lựa chọn một trong hai phương án: Khiếu
nại lên cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện ra Toà.
1
Tiêu luận về xử lý tình huông trong quá trình xử lý tranh chấp đất đai. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu luận về xử lý tình huông trong quá trình xử lý tranh chấp đất đai. - Người đăng: binhcht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiêu luận về xử lý tình huông trong quá trình xử lý tranh chấp đất đai. 9 10 517