Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng NGN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng
NGN
Phan Thanh Hà
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vương Đạo Vy
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng riêng ảo và công nghệ
VPN/MPLS trên nền mạng NGN. Trình bày các khái niệm cơ bản về bảo mật, mô
hình hiểm họa trong mạng VPN như hiểm họa đối với VPN, Extranet, mạng lõi,
internet… phân tích, đánh giá vấn đề bảo mật trong mạng riêng ảo VPN/MPLS.
Thực hiện mô phỏng bảo mật MPLS và phân tích, đánh giá kết quả mô hình mô
phỏng dựa trên các bước cấu hình và hoạt động của mô hình. Trình bày một số vấn
đề về khái niệm, hoạt động, các phương thức bảo mật, đường ngầm của IPsec để tiến
hành mô phỏng đường hầm, đánh giá bảo mật dựa trên công nghệ Ipsec.
Keywords. Bảo mật; Kỹ thuật truyền thông; Mạng NGN; Mạng riêng ảo

Content
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tin học và viễn thông, thế giới ngày
càng thu nhỏ và trở nên gần gũi. Nhiều công ty đang vượt qua ranh giới quốc gia, vươn ra thị
trường thế giới, nhiều doanh nghiệp có tổ chức trải rộng khắp toàn quốc thậm chí có văn
phòng đại diện ở nhiều nước trên thế giới, và tất cả họ đều đối mặt với một nhu cầu thiết
thực: Một cách thức nhằm duy trì những kết nối thông tin kịp thời, an toàn và hiệu quả cho
dù văn phòng đặt tại bất cứ nơi đâu.
Sự ra đời của mạng riêng ảo đã thay đổi cung cách làm việc của con người, nó rút
ngắn khoảng cách giữa các chi nhánh của một công ty trong nước và trên thế giới. Với mạng
riêng ảo người ta không cần thiết phải đến văn phòng của công ty mới có thể truy nhập được
vào cơ sở dữ liệu của mạng nội bộ, mà chỉ cần một chiếc máy tính cá nhân hay xách tay là có
thể truy nhập vào mạng nội bộ công ty bằng cách quay số, hoặc truy nhập không dây, hay
không cần thiết phải tốn kinh phí cho nhân viên di chuyển từ nơi này đến nơi khác để hội
họpvà còn nhiều ích lợi khác mà mạng riêng ảo có thể đem lại.
Với các yêu cầu về an toàn hệ thống và dữ liệu cho các dịch vụ hoạt động trên nền
mạng riêng ảo VPN (Virtual Private Network) ngày càng cao trong khi nguy cơ bị tấn công
mạng ngày một gia tăng về số lượng cũng như cấp độ nguy hiểm, vấn đề bảo mật của dịch vụ
VPN trở nên cấp thiết và được cả nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng quan tâm.
Luận văn này nghiên cứu về bảo mật của mạng riêng ảo VPN/MPLS trên nền mạng
NGN, nội dung chia làm 4 chương.
Chương 1. Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng riêng ảo; giới thiệu về
VPN/MPLS trong mạng NGN

Chương 2...
Tìm hiểu bo mật VPN/MPLS trên nền mng
NGN
Phan Thanh Hà
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: K thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dn: PGS.TS. Vương Đạo Vy
Năm bảo v: 2008
Abstract. Gii thiu tng quan v công nghệ mng riêng ảo công nghệ
VPN/MPLS trên nn mạng NGN. Trình y các khái niệm bn v bo mật,
hình hiểm ha trong mạng VPN như him họa đối vi VPN, Extranet, mạng lõi,
internet… phân tích, đánh giá vấn đề bo mt trong mạng riêng o VPN/MPLS.
Thc hiện phng bo mật MPLS phân tích, đánh giá kết qu hình
phng da trên các c cấu hình hoạt động của hình. Trình y mt s vn
đề v khái nim, hoạt động, các phương thức bo mật, đường ngm của IPsec để tiến
hành mô phỏng đường hầm, đánh giá bảo mt dựa trên công nghệ Ipsec.
Keywords. Bo mt; K thut truyền thông; Mạng NGN; Mạng riêng ảo
Content
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tin học viễn thông, thế giới ngày
càng thu nhỏ và trở nên gần gũi. Nhiều công ty đang vượt qua ranh giới quốc gia, vươn ra thị
trường thế giới, nhiều doanh nghiệp tổ chức trải rộng khắp toàn quốc thậm cvăn
phòng đại diện nhiều nước trên thế giới, tất cả họ đều đối mặt với một nhu cầu thiết
thực: Một cách thức nhằm duy trì những kết nối thông tin kịp thời, an toàn hiệu quả cho
dù văn phòng đặt tại bất cứ nơi đâu.
Sự ra đời của mạng riêng ảo đã thay đổi cung cách làm việc của con người, rút
ngắn khoảng cách giữa các chi nhánh của một công ty trong nước và trên thế giới. Với mạng
riêng ảo người ta không cần thiết phải đến văn phòng của công ty mới thể truy nhập được
vào cơ sở dữ liệu của mạng nội bộ, mà chỉ cần một chiếc máy tính cá nhân hay xách tay
thể truy nhập vào mạng nội bộ công ty bằng cách quay số, hoặc truy nhập không dây, hay
không cần thiết phải tốn kinh phí cho nhân viên di chuyển từ nơi này đến nơi khác để hội
họpvà còn nhiều ích lợi khác mà mạng riêng ảo có thể đem lại.
Với các yêu cầu về an toàn hệ thống dữ liệu cho các dịch vụ hoạt động trên nền
mạng riêng ảo VPN (Virtual Private Network) ngày càng cao trong khi nguy bị tấn công
mạng ngày một gia tăng về số lượng cũng như cấp độ nguy hiểm, vấn đề bảo mật của dịch vụ
VPN trở nên cấp thiết và được cả nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dụng quan tâm.
Luận văn này nghiên cứu về bảo mật của mạng riêng ảo VPN/MPLS trên nền mạng
NGN, nội dung chia làm 4 chương.
Chương 1. Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng riêng o; giới thiệu về
VPN/MPLS trong mạng NGN
Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng NGN - Trang 2
Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng NGN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tìm hiểu bảo mật VPN/MPLS trên nền mạng NGN 9 10 74