Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh phổ thông

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh
phổ thông
Nguyễn Thị Nga
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu và khái quát tài liệu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về
khái niệm bắt nạt, người bắt nạt và người bị bắt nạt cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến
hiện tượng bắt nạt và bị bắt nạt. Triển khai nghiên cứu để làm sáng tỏ thực trạng vấn đề
bị bắt nạt ở học sinh phổ thông và những vấn đề liên quan đến hiện tượng này. Xây dựng
chân dung học sinh bị bắt nạt điển hình. Đưa ra một số kiến nghị nhằm giảm thiểu vấn đề
bị bắt nạt ở học sinh phổ thông.
Keywords. Tâm lý học; Học sinh; Bắt nạt

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay ở nước ta, vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho người dân
ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là ở lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên.
Nếu như vài năm trước đây, xã hội và dư luận thường quan tâm nhiều hơn đến việc bảo
vệ trẻ em dưới góc độ người lớn làm tổn thương trẻ như: lạm dụng sức lao động, bạo lực
tinh thần, đánh đập, lạm dụng tình dục, trong thời gian gần đây, báo chí và dư luận bắt
đầu cũng quan tâm tới việc trẻ bị chính bạn cùng lứa gây tổn thương.
Trong thời gian gần đây, trên các trang wed điện tử cũng như các phương tiện
thông tin đại chúng, đã có nhiều bài báo đề cập đến việc học sinh bắt nạt nhau, trong đó
có những trường hợp đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và hết sức thương tâm.
Vấn đề học sinh bắt nạt nhau đã rung nhiều hồi chuông báo động trong xã hội.
Điều đặc biệt là, những học sinh này đều đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên - độ tuổi
mà các em đang hình thành và phát triển nhân cách. Vấn đề bắt nạt đã để lại hậu quả
nặng nề cho cả những học sinh bắt nạt và những học sinh bị bắt nạt. Tuy nhiên, đến thời
điểm này chưa có nhiều nghiên cứu thật sự nghiêm túc về vấn đề này.
1

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu
hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh phổ thông”
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh như mức độ bị bắt nạt, các hình thức bị
bắt nạt, nguyên nhân, cách thức ứng xử…ở học sinh phổ thông. Từ đó, chúng tôi đưa ra
những đề xuất nhằm cải thiện vấn đề trên và nâng cao sức khoẻ tâm lý cho các em.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu và khái quát tài liệu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có liên
quan đến đề tài.
- Triển khai nghiên cứu để làm sáng tỏ thực trạn...
1
Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh
phổ thông
Nguyễn Thị Nga
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu khái quát tài liệu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về
khái niệm bắt nạt, người bắt nạt người bị bắt nạt cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến
hiện tượng bắt nạt và bị bắt nạt. Triển khai nghiên cứu để làm sáng tỏ thực trạng vấn đề
bị bắt nạt học sinh phổ thông và những vấn đề liên quan đến hiện tượng này. Xây dựng
chân dung học sinh bị bắt nạt điển hình. Đưa ra một số kiến nghị nhằm giảm thiểu vấn đề
bị bắt nạt ở học sinh phổ thông.
Keywords. Tâm lý học; Học sinh; Bắt nạt
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay nước ta, vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho người dân
ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt lứa tuổi trẻ em thanh thiếu niên.
Nếu như vài năm trước đây, hội luận thường quan tâm nhiều hơn đến việc bảo
vệ trẻ em dưới góc độ người lớn làm tổn thương trẻ như: lạm dụng sức lao động, bạo lực
tinh thần, đánh đập, lạm dụng tình dục, trong thời gian gần đây, báo chí luận bắt
đầu cũng quan tâm tới việc trẻ bị chính bạn cùng lứa gây tổn thương.
Trong thời gian gần đây, trên các trang wed điện tử cũng như các phương tiện
thông tin đại chúng, đã có nhiều bài báo đề cập đến việc học sinh bắt nạt nhau, trong đó
có những trường hợp đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và hết sức thương tâm.
Vấn đề học sinh bắt nạt nhau đã rung nhiều hồi chuông báo động trong hội.
Điều đặc biệt là, những học sinh này đều đang trong độ tuổi thanh thiếu niên - độ tuổi
các em đang hình thành phát triển nhân cách. Vấn đề bắt nạt đã để lại hậu quả
nặng nề cho cả những học sinh bắt nạt và những học sinh bị bắt nạt. Tuy nhiên, đến thời
điểm này chưa có nhiều nghiên cứu thật sự nghiêm túc về vấn đề này.
Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh phổ thông - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tìm hiểu hiện tượng bị bắt nạt ở học sinh phổ thông 9 10 769