Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu khái niệm "Hiệp định thương mại tự do"

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tìm hiểu khái niệm "Hiệp định thương mại tự do"
15:42' 18/12/2009

TCCS - Hiệp định thương mại tự do (FTA viết tắt của chữ tiếng Anh Free trade agreement) về cơ bản, là
hiệp định trong đó các nước tham gia ký kết thỏa thuận dành cho nhau những ưu đãi, đó là các hàng rào
thương mại kể cả thuế quan và phi thuế quan đều được loại bỏ, song mỗi nước thành viên vẫn được tự
do quyết định những chính sách thương mại độc lập của mình đối với các nước không phải thành viên
của hiệp định.
FTA có thể là song phương (được ký kết giữa 2 nước) hoặc đa phương (ký giữa nhiều nước). Tuy nhiên,
dù là song phương hay đa phương, FTA thường đem lại lợi ích rất lớn cho các nước thành viên trong
việc thúc đẩy thương mại, tận dụng những lợi thế so sánh của nhau. Không những thế, do có phạm vi
hợp tác rộng, FTA còn xúc tiến tự do hóa đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, hiệu suất hóa thủ tục
hải quan và nhiều dịch vụ khác.
Từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ XX, song song với quá trình toàn cầu hóa, chủ nghĩa khu vực
phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, FTA ngày càng trở thành xu hướng phổ biến đến mức dù muốn
hay không các nước đều phải xoáy vào cuộc chơi. Ngay cả những nước như Mỹ, Nhật Bản, EU trước
đây tỏ ra thờ ơ với FTA mà dành nhiều sự quan tâm cho WTO và hệ thống thương mại đa phương, thì
nay cũng đã có sự thay đổi. Sau nhiều năm chỉ có FTA với Ca-na-đa và Mê-hi-cô trong Khu vực mậu
dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và FTA song phương với I-xra-en, gần đây Mỹ đã có thêm FTA song
phương với Xin-ga-po và Chi-lê (năm 2003), hiện tiếp tục đàm phán với các đối tác khác ở châu Á, Trung
Mỹ... Còn Nhật Bản lần đầu tiên ký một FTA đầy đủ với Xin-ga-po (vào năm 2002), sau đó đã ký với hàng
loạt các nước ASEAN khác và hiện đang đàm phán FTA song phương với Việt Nam và Thụy Sĩ. Nhật
Bản cũng đã hoàn tất FTA với toàn khối ASEAN (tồn tại song song với các FTA riêng rẽ với một số thành
viên của ASEAN). EU cũng không đứng ngoài cuộc. Tính đến nay, trên thế giới đã có tới vài trăm FTA
được ký kết. Riêng ở châu Á, số FTA được ký giữa các nước châu Á với nhau đã tăng từ mức 3 thỏa
thuận (năm 2000) lên mức 56 thỏa thuận (tính đến cuối tháng 8-2009), đáng kể phải nói đến FTA giữa
ASEAN với Trung Quốc, ASEAN với Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã biến ASEAN trở thành trung tâm
của một môi trường tự do thương mại rộng lớn nhất trong lịch sử thương mại của khu vực.
FTA ngày càng trở nên phổ biến bởi những lợi ích kinh tế mà nó mang lại, nhất là trong bối cảnh bế tắc
của các vòng đàm phán do WTO chủ...
Tìm hiểu khái niệm "Hiệp định thương mại tự do"
15:42' 18/12/2009
TCCS - Hiệp định thương mại tự do (FTA viết tắt của chữ tiếng Anh Free trade agreement) về cơ bản,
hiệp định trong đó các nước tham gia ký kết thỏa thuận dành cho nhau những ưu đãi, đó là các hàng rào
thương mại kcả thuế quan phi thuế quan đều được loại bỏ, song mỗi nước thành viên vẫn được tự
do quyết định những chính sách thương mại độc lập của mình đối với các ớc không phải thành viên
của hiệp định.
FTA có thể là song phương (được ký kết giữa 2 nước) hoặc đa phương (ký giữa nhiều nước). Tuy nhiên,
song phương hay đa phương, FTA thường đem lại lợi ích rất lớn cho các nước thành viên trong
việc thúc đẩy thương mại, tận dụng những lợi thế so sánh của nhau. Không những thế, do phạm vi
hợp tác rộng, FTA còn xúc tiến tự do hóa đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, hiệu suất hóa thủ tục
hải quan và nhiều dịch vụ khác.
Từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ XX, song song với quá trình toàn cầu hóa, chủ nghĩa khu vực
phát triển mạnh mcả về lượng và chất, FTA ngày càng trở thành xu hướng phổ biến đến mức dù muốn
hay không các ớc đều phải xoáy vào cuộc chơi. Ngay cả những ớc như Mỹ, Nhật Bản, EU trước
đây tra thờ ơ với FTA mà dành nhiều sự quan tâm cho WTO hệ thống thương mại đa phương, t
nay cũng đã sự thay đổi. Sau nhiều năm chỉ FTA với Ca-na-đa -hi-trong Khu vực mậu
dịch tự do Bắc M (NAFTA) FTA song phương với I-xra-en, gần đây M đã thêm FTA song
phương với Xin-ga-po và Chi-lê (năm 2003), hiện tiếp tục đàm phán với các đối tác khác ở châu Á, Trung
Mỹ... Còn Nhật Bản lần đầu tiên ký một FTA đầy đủ với Xin-ga-po (vào năm 2002), sau đó đã ký với hàng
loạt các ớc ASEAN khác hiện đang đàm phán FTA song phương với Việt Nam Thụy Sĩ. Nhật
Bản cũng đã hoàn tất FTA với toàn khối ASEAN (tồn tại song song với các FTA riêng rẽ với một số thành
viên của ASEAN). EU cũng không đứng ngoài cuộc. Tính đến nay, trên thế giới đã tới vài trăm FTA
được ký kết. Riêng châu Á, sFTA được ký giữa các nước châu Á với nhau đã tăng từ mức 3 thỏa
thuận (năm 2000) lên mức 56 thỏa thuận (tính đến cuối tháng 8-2009), đáng kể phải nói đến FTA giữa
ASEAN với Trung Quốc, ASEAN với Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã biến ASEAN trthành trung tâm
của một môi trường tự do thương mại rộng lớn nhất trong lịch sử thương mại của khu vực.
FTA ngày càng trnên phổ biến bởi những lợi ích kinh tế mang lại, nhất trong bối cảnh bế tắc
của các vòng đàm phán do WTO chủ trương, khiến c nước đã phải chuyển ớng sang hợp tác song
phương liên kết khu vực nhằm tìm giải pháp cho phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ. Điều này
lại tiếp tục dẫn tới việc những nước không tham gia FTA hoặc tham gia chậm sẽ bị gạt khỏi cuộc chơi,
nên dường như FTA trở thành một xu hướng chung. Ngoài ra, tham gia FTA n tạo cho các ớc một
sự “yên tâmhơn khi có những bất ổn trong kinh tế, thương mại toàn cầu, cũng như đem lại lợi ích chính
trị cho các nước tham gia qua việc nâng cao vị thế của họ trong đàm phán.
Tính đến nay, Việt Nam đã cùng các ớc ASEAN ký kết triển khai thực hiện 3 FTA Hiệp định Khu
vực thương mại t do ASEAN (AFTA), Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc
(ACFTA) Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA). Gần đây các hiệp định
khác như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định thương mại tự do
ASEAN - Niu Di-lân, ASEAN - Ấn Độ... cũng đều đã hoàn tất. VFTA song phương, cuối năm 2008 Việt
Nam đã đàm phán với Chi-đã tiến hành được đến ng đàm phán thứ 3, dự kiến sắp tới sẽ ký kết
nhằm đẩy nhanh thương mại song phương giữa hai nước.
Nhìn chung mục đích ký kết FTA của Việt Nam cũng giống như các ớc khác là mong muốn tăng
cường xuất khẩu, tạo sức hấp dẫn để thu hút vốn đầu ớc ngoài, tăng cường vị thế y dựng
hình ảnh đất ớc trên trường quốc tế. FTA còn có tác dụng gia tăng các sức ép để đổi mới, nâng cao
năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, sự đa dạng phức tạp của quy tắc xuất xtrong các FTA có thể sẽ
gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện FTA. Sự tương đồng về lợi thế cạnh
tranh, cũng như chênh lệch về trình độ phát triển của các nước tham gia cũng dễ dẫn đến sự cạnh tranh
gay gắt hoặc là có các rào cản lớn để các bên đàm phán được một FTA toàn diện.
Tìm hiểu khái niệm "Hiệp định thương mại tự do" - Trang 2
Tìm hiểu khái niệm "Hiệp định thương mại tự do" - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tìm hiểu khái niệm "Hiệp định thương mại tự do" 9 10 885