Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới

Được đăng lên bởi loverain2801-gmail-com
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
Đề Tài:

Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên
thế giới và chủ trương hình thành
tập đoàn báo chí ở VN

Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới và
chủ trương hình thành tập đoàn báo chí ở VN
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Ở Việt Nam, các điều kiện khách quan và chủ quan gần như đã chín muồi
cho việc triển khai mô hình tập đoàn báo chí. Sau 20 năm đổi mới, báo chí Việt Nam đã
lớn mạnh về mọi mặt và đang có nhu cầu vươn cao, vươn xa hơn nữa.
Trên thế giới, từ hơn 100 năm nay, đã có việc các cơ quan báo chí sáp nhập
thành tập đoàn, hướng đến mục tiêu lợi nhuận kinh tế, mở ra một huớng làm kinh tế cho
ngành công nghiệp báo chí – truyền thông, biến ngành này trở thành một ngành kinh doanh
nhiều lợi nhuận. Xu hướng của các tập đoàn truyền thông hiện nay là vươn ra ngoài lãnh
thổ, bởi sự phát triển của các tập đoàn trong nước đã đến hồi tới hạn. Trong khi đó, châu Á,
trong đó có Việt Nam ta, lại là một thị trường giàu tiềm năng và mới bước đầu được khai
phá. Cùng với đợt sóng này là đợt sóng toàn cầu hoá, khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập vào
WTO, như vậy, việc có một tập đoàn làm đối tác của các tập đoàn truyền thông khác, nắm
giữ thế chủ động được xem như là một việc làm cần kíp.
Trên cơ sở nhận định tình hình trong và ngoài nước, nhà nước đã đưa ra chủ
trương cho phép hình thành các tập đoàn báo chí, và trước mắt, tạo một số điều kiện nền
tảng để báo chí gia tăng tiềm lực kinh tế.
Đề tài NCKH SV “Tìm hiểu một số mô hình tập đoàn báo chí trên thế
giới và vấn đề xây dựng tập đoàn báo chí ở Việt Nam” muốn dự phần vào công việc mà
Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Đỗ Quý Doãn đã chỉ ra: “Trên thế giới có nhiều tập
đoàn báo chí. Mỗi mô hình có những ưu điểm, đặc trưng riêng của từng nước. Chúng ta
nên lựa chọn, học tập để xây dựng một mô hình cho phù hợp. Đây là một vấn đề rất mới.
Chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”[27].

2. Tình hình nghiên cứu:

Tập đoàn báo chí là một mô hình kinh tế báo chí đã xuất hiện từ rất lâu trên
thế giới, và chủ yếu được các nhà nghiên cứu báo chí – truyền thông trên thế giới tiếp cận
dưới hai góc độ: lịch sử báo chí và xã hội học truyền thông. Do việc hình thành các tập
đoàn báo chí ở các nước tư bản phương Tây tuân theo quy luật phát triển kinh tế, các
nghiên cứu phương Tây không nghiên cứu mô hình kinh tế, mà chủ yếu nghiên cứu về vai
trò của các tập đoàn truyền thông trong đời sống xã hội và đặc biệt là về tác động của
chúng đối với chất lượng báo chí.
Riêng đối với các quốc gia đang phát triển có đặc đi...
Lun văn
Đề Tài:
Tìm hiu mt s tp đoàn báo chí trên
thế gii và ch trương hình thành
tp đoàn báo chí VN
Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới - Người đăng: loverain2801-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Tìm hiểu một số tập đoàn báo chí trên thế giới 9 10 637