Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu quan hệ nam nữ và tình yêu lứa đôi qua cái nhìn so sánh giữa ca dao Bắc Bộ và ca dao Nam Bộ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3667 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tìm hiểu quan hệ nam nữ và tình yêu lứa đôi
qua cái nhìn so sánh giữa ca dao Bắc Bộ và ca
dao Nam Bộ
Hoàng Thị Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60 22 36
Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Thông
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về ca dao Bắc Bộ và ca dao Nam Bộ. Tìm hiểu một số đặc điểm
tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa của Bắc Bộ và Nam Bộ. So sánh về nội dung,
nghệ thuật lời tỏ tình và lời thề nguyền trong ca dao Bắc Bộ và Nam Bộ.
Keywords. Văn học dân gian; Ca dao Bắc Bộ; Ca dao Nam Bộ

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Ca dao là một thể loại quan trọng của văn học dân gian; là phương tiện chủ yếu phản
ánh tâm tư, tình cảm của con người trong các mối quan hệ. Mảng ca dao về tình yêu lứa
đôi chiếm một tỷ lệ đáng kể trong kho tàng ca dao cổ truyền của người Việt. Bộ phận ca
dao về lời tỏ tình và lời thề nguyền được coi là những lời ca đẹp nhất, tiêu biểu nhất của
ca dao tình yêu.
Nam Bộ và Bắc Bộ là hai vùng đất rộng lớn và quan trọng ở hai đầu đất nước. So
sánh nội dung và nghệ thuật bộ phận ca dao về lời tỏ tình và lời thề nguyền trong mảng
ca dao tình yêu đôi lứa giữa hai miền là để tìm những điểm khác nhau trong mối quan
hệ ứng xử giữa con người với con người, như là sự tất yếu xuất phát từ bản sắc văn hóa
của từng miền; còn sự tương đồng vừa là bản chất chung trong quá trình sáng tạo
folklore của nhân dân mỗi miền, vừa do điều kiện lịch sử, địa lý tự nhiên và quan hệ
giao lưu văn hóa mang lại.

1

Cho đến nay, chưa có tác giả, công trình nghiên cứu nào chuyên sâu tìm hiểu so
sánh ca dao về quan hệ nam nữ và tình yêu lứa đôi giữa ca dao Bắc Bộ và ca dao
Nam Bộ. Trong khuôn khổ của luận văn, để tìm hiểu quan hệ nam nữ và tình yêu lứa
đôi trong ca dao, người viết quan tâm tới những lời tỏ tình và lời thề nguyền vì số lượng
nhiều, nội dung phong phú, tiêu biểu cho mảng ca dao tình yêu lứa đôi. Vì vậy, đề tài
Tìm hiểu lời tỏ tình và lời thề nguyền trong bộ phận ca dao tình yêu lứa đôi qua cái
nhìn so sánh giữa ca dao Bắc Bộ và ca dao Nam Bộ được coi là đề tài mới, là đóng
góp của tác giả luận văn.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Sưu tầm, nghiên cứu về mảng ca dao cổ truyền người Việt về tình yêu lứa đôi
vốn đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.
Cuốn Kho tàng ca dao người Việt do Nguyễn Xuân Kính và Phan Đăng Nhật
đồng chủ biên (tái bản năm 2001) là công trình dày dặn và chuyên sâu (đã tổng hợp
những lời ca dao của người Việt trên cả ba miền).
Mảng ca dao Bắc Bộ chủ yếu...
1
Tìm hiểu quan h nam n và tình yêu lứa đôi
qua cái nhìn so sánh giữa ca dao Bc B và ca
dao Nam B
Hoàng Thị Thu
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60 22 36
Người hướng dn khoa hc: TS Nguyễn Văn Thông
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tổng quan về ca dao Bắc Bộ ca dao Nam Bộ. Tìm hiểu một số đặc điểm
tự nhiên, lịch sử, kinh tế, hội, n hóa của Bắc Bộ và Nam Bộ. So sánh về nội dung,
nghệ thuật lời tỏ tình và lời thề nguyền trong ca dao Bắc Bộ và Nam Bộ.
Keywords. Văn học dân gian; Ca dao Bắc Bộ; Ca dao Nam Bộ
Content.
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Ca dao một th loi quan trng của văn học dân gian; phương tiện ch yếu phn
ánh tâm tư, tình cm ca con người trong các mối quan h. Mng ca dao v tình yêu lứa
đôi chiếm mt t l đáng kể trong kho tàng ca dao cổ truyn của ngưi Vit. B phn ca
dao v li t tình và lời th nguyền được coi là những lời ca đp nht, tiêu biểu nht ca
ca dao tình yêu.
Nam B Bắc B là hai vùng đất rng lớn và quan trọng hai đầu đất nước. So
sánh nội dung nghệ thut b phn ca dao v li t tình và lời th nguyn trong mng
ca dao tình yêu đôi lứa gia hai miền để tìm những điểm khác nhau trong mối quan
h ng x giữa con ngưi với con người, như là sự tt yếu xuất phát t bn sắc văn hóa
ca tng miền; còn sự ơng đng va bản chất chung trong quá trình sáng tạo
folklore ca nhân dân mỗi min, vừa do điều kin lch sử, địa t nhiên quan hệ
giao lưu văn hóa mang lại.
Tìm hiểu quan hệ nam nữ và tình yêu lứa đôi qua cái nhìn so sánh giữa ca dao Bắc Bộ và ca dao Nam Bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu quan hệ nam nữ và tình yêu lứa đôi qua cái nhìn so sánh giữa ca dao Bắc Bộ và ca dao Nam Bộ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tìm hiểu quan hệ nam nữ và tình yêu lứa đôi qua cái nhìn so sánh giữa ca dao Bắc Bộ và ca dao Nam Bộ 9 10 177