Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI

Được đăng lên bởi hoang-thanh-hung
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI ĐIỀU KIỆN :

TÌM HIỂU TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI

1

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hy Lạp cổ đại là một lãnh thổ rộng lớn bao gồm khu vực miền Nam bán đảo
Ban-căng (thuộc Châu Âu), nhiều hòn đảo nằm trên biển Êgiê và cả một vùng rộng
lớn ở ven biển bán đảo Tiểu á. Yếu tố địa lý tự nhiên này đã tạo điều kiện cơ bản để
nền nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp Hy Lạp cổ đại phát triển từ rất
sớm.
Quá trình lịch sử lâu dài với không ít những thăng trầm của vùng đất Hy Lạp cổ
đại gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội và tư tưởng triết học của nó trong đó sự
phân chia xã hội thành giai cấp , sự phân công lao động xã hội thành lao động trí óc
và lao động chân tay đã dẫn tới sự hình thành một đội ngũ các nhà trí thức chuyên
nghiệp chuyên nghiên cứu về khoa học, triết học. Sự xuất hiện của những trí thức
khoa học và triết học trong thời kỳ này đã tạo nên một bước ngoặt lớn về nhận thức
của con người, phá vỡ ý thức hệ thần thoại và tôn giáo nguyên thuỷ.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nền sản xuất, những tri thức về khoa học tự
nhiên phát triển mạnh, được trình bày trong hệ thống triết học - tự nhiên của các nhà
triết học cổ đại, bên cạnh đó, khoa học thời bấy giờ chưa phân ngành nên các nhà
triết học đồng thời cũng là các nhà Toán học, nhà Vật lý học... Từ các yếu tố đó có
thể khẳng định rằng, triết học Hy Lạp cổ đại ngay từ khi ra đời đã có sự gắn bó với
nhu cầu thực tiễn và gắn với khoa học.
Triết học Hy Lạp cổ đại xuất hiện vào lúc xã hội này đã phát triển lên chế độ
chiếm hữu nô lệ với hai giai cấp chủ yếu là chủ nô và nô lệ nên nó là hệ tư tưởng, là
thế giới quan của giai cấp chủ nô thống trị, đồng thời nó còn là công cụ bảo vệ, duy
trì địa vị, quyền lợi của giai cấp chủ nô, là công cụ nô dịch, đàn áp các giai cấp khác
về mặt tư tưởng. Bên cạnh tính giai cấp rõ rệt đó, triết học Hy Lạp cổ đại coi trọng,
đề cao vai trò của con người, coi con người là tinh hoa của tạo hoá. Do là một trong
những nền triết học mở đường trong lịch sử triết học nhân loại hơn nữa các quan
niệm triết học được rút ra trên cơ sở suy luận, suy đoán từ sự quan sát trực tiếp các
sự kiện xảy ra trong tự nhiên, trong xã hội nên triết học Hy Lạp cổ đại mang nặng
tính sơ khai, chất phác, ngây thơ. Tuy nhiên, từ trong sự khởi đầu đó, các nhà triết
2

học sau này đã nhìn thấy ở triết học Hy Lạp cổ đại mầm mống của tất cả các kiểu thế
giới quan sau này và xem nó là một đỉnh cao của triết học nhân loại. Tuỳ thuộc vào
từng thời kỳ lịch sử, tuỳ từng không gian địa lý cụ thể mà tr...
BÀI ĐIU KIN :
TÌM HIU TRIT HC HY LP CỔ ĐI
1
TÌM HIỂU TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI - Người đăng: hoang-thanh-hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TÌM HIỂU TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI 9 10 807