Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1891 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế - xó hội Việt Nam
hiện nay, đặc biệtlà trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc minh
bạch tình hình tài chớnh sẽ tạorất nhiềuđiều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp trong quá trình hoạtđộng kinh doanh.Để thực
hiệnđượcđiềuđó thì một trong nhữngđiều kiện quan trọng là DN phải
công khai báo cáo tài chớnhđãđược kiểm toán. Trong kiểm toán báo cáo
tài chính thìchu trình mua hàng – thanh toán là một trong 6 chu
trình được kiểm toán.
Mua hàng thanh toán là một chu trình có vai trò hết sức quan
trọngđối với DN trong việc quyếtđịnh hiệu quả sản xuất kinh doanh
của DN, đồng thời cũng là một chu trình tồn tại nhiều gian lận, sai sót.
Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểmsoát nội bộ chặt chẽđối với chu
trình này trong DN sẽ góp phần giảm thiểu sai sót,
rủi ro đồng thời sẽ giảm chi phí và thời gian của công việc kiểm toán chu
trình này.Doanh nghiệp cần dựa trên đặcđiểm, tớnh chất của chu
trình cũng như các mụctiêu kiểm toánđể có thể thiết lập một hệ thống
kiểm soát nội bộ có hiệu quả.
Về mặt kết cấu củađềán, ngoài phần mởđầu và kết luận,
phần nội dung củađềánđược chia làm ba phần chớnh:
Phần 1: Những vấnđề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và chu
trình mua hàng – thanh toán.
Phần 2: Quy trình kiểm soát nội bộđối với chu trình mua hàng –
thanh toán.
Phần
3: Đánh giá và nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộđối vớ
i chu trìnhmua hàng – thanh toán.

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT NỘI BỘ VÀ CHU TRèNH MUA HÀNG – THANH TOÁN.
1.1.Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nụị bộ
1.1.1.Khái nịờm
Khái niệm kiểm soát

Kiểm soát là một chức năng của quản lý, nóđược
thực hiệnở tất cả các giaiđoạn của quá trình này nhưng nó không
phải là một giai đoạn hay một pha nào củaquá trình quản lý.
Khái niệm kiểm soát nội bộ.
- Quan điểm 1: Theo liên đoàn kế toán quốc tếIFAC
Hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống các thủ tục và chớnh sáchđượ
c thiết kếvà thực hiện nhằmđạtđược các mục tiêu:
+ Bảo vệ tài sản( tài sản hữu hình, tài sản vô hình).
+ Bảođảm thông tin cóđộ tin cậy: thông tin kinh tế, tài chớnh do
bộ máy kếtoán xử lý và tổng hợp là căn cứ quan trọng cho
việc hình thành các quyết địnhcủa các nhà quản lý.
+ Bảođảm tuõn thủ luật pháp: Hệ thống kiểm soát nội bộ cần:
Duy trì và kiểm tra việc tuõn thủ các chớnh sách có liên quan
của doanh nghiệp.
Ngăn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai
phạm và gian lận.
Đảm bảo việc ghi chép kế toánđầyđủ,
chớnh xác cũng như việc lập báo cáotài chớnh trung thực và khách...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế - xó hội Việt Nam
hiện nay, đặc biệtlà trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc minh
bạch tình hình tài chớnh sẽ tạorất nhiềuđiều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp trong quá trình hoạtđộng kinh doanh.Để thực
hiệnđượcđiềuđó thì một trong nhữngđiều kiện quan trọng là DN phải
công khai báo cáo tài chớnhđãđược kiểm toán. Trong kiểm toán báo cáo
tài chính thìchu trình mua hàng – thanh toán là một trong 6 chu
trình được kiểm toán.
Mua hàng thanh toán là một chu trình có vai trò hết sức quan
trọngđối với DN trong việc quyếtđịnh hiệu quả sản xuất kinh doanh
của DN, đồng thời cũng là một chu trình tồn tại nhiều gian lận, sai sót.
Do đó, việc thiết lập một hệ thống kiểmsoát nội bộ chặt chẽđối với chu
trình này trong DN sẽ góp phần giảm thiểu sai sót,
rủi ro đồng thời sẽ giảm chi phí và thời gian của công việc kiểm toán chu
trình này.Doanh nghiệp cần dựa trên đặcđiểm, tớnh chất của chu
trình cũng như các mụctiêu kiểm toánđể có thể thiết lập một hệ thống
kiểm soát nội bộ có hiệu quả.
Về mặt kết cấu củađềán, ngoài phần mởđầu và kết luận,
phần nội dung củađềánđược chia làm ba phần chớnh:
Phần 1: Những vấnđề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và chu
trình mua hàng – thanh toán.
Phần 2: Quy trình kiểm soát nội bộđối với chu trình mua hàng –
thanh toán.
Phần
3: Đánh giá và nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộđối vớ
i chu trìnhmua hàng – thanh toán.
PHẦN 1: NHNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VHTHNG KIỂM
SOÁT NỘI BVÀ CHU TRèNH MUA NG THANH TOÁN.
1.1.Khái quát chung về hệ thống kiểm soát nụị bộ
1.1.1.Khái nịờm
Khái niệm kiểm soát
Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng 9 10 952