Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về hoa houblon

Được đăng lên bởi tranthingoc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2242 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

QUÁ TRÌNH
HOUBLON
HÓA
GVHD : PHAN VĨNH
LỚP : 01DHTP1
TiẾT:
3,4,5 THỨ 4.

HƯNG

SINH VIÊN THỰC HiỆN:

MAI THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ THU HiỀN

PHẠM THỊ LUÂN TRIẾT

Mục

Mục đích và cơ sở lý thuyết
Phương pháp tiến hành
Thiết bị nấu hoa houblon
to edit Master text styles

cond level

d level

ourth level

MỤC ĐÍCH
Trích ly chất đắng tinh dầu thơm,
polyphenol, các hợp chất chứa nitơ và
các thành phần khác vào dịch đường
tạo vị đắng và hương thơm dịu của bia.
Tăng độ bền keo và ổn định thành
phần sinh học của dịch đường.
Nhờ tính kháng khuần của hoa houblon
lên men nổi và bia có chất lượng tốt
hơn.
Tham gia vào quá trình tạo bọt và là tác
nhân chính giữ bọt bia.
Tăng độ chua, tăng cường độ màu,
giảm độ nhớt…..

Sự hoà tan nhựa đắng
Sự
hoà
tan và
chuyể
n hoá
các
chất

Sự hoà tan tinh dầu
Sự hoà tan các chất chát
và N
Sự keo tụ protit

Các biến đổi khác

• trong quá trình nấu cũng loại bỏ ít nhiều các nhựa
đắng, sau cùng chỉ còn khỏang 1/3 các nhựa đắng
so với tổng lượng nhựa đắng có trong hoa.
• các đồng phân của axit α, β có độ đắng rõ rệt hơn các
axit α, β. Khả năng hòa tan của các nhựa đắng được
cải thiện khi tăng độ PH

• α-axit đắng
α-iso axit đắng
(trong
hoa)
(trong bia) Tan thấp,phụ thuộc PH
hòa tan, đậm đặc
trong
bia.

Sự
hoà
tan và
chuyể
n hoá
các
chất

Sự hoà tan tinh dầu
Sự
hoà
tan và
chuyể
n hoá
các
chất

Sự
hoà
tan và
chuyể
n hoá
các
chất

Sự hòa tan chất chát và những chất
chứa N
Các chất
chát của
hoa thuộc
nhóm
catorin

Trong
dịch
đườn
g

Trong dịch đường
có protit và một
số albumo hay
pepton mang
điện tích (+)

Chúng tạo
thành những
dung dịch keo
điện tích(-)
Hòa
tan

Những
phức chất
hòa tan ở
nhiệt độ
cao, nhưng
khi hạ nhiệt
độ xuống
chúng sẽ
kết tủa phía

Sự hòa tan chất chát và những chất
chứa N

Sự
hoà
tan và
chuyể
n hoá
các
chất

Khi bị oxi hóa, các chất chát biến
thành flobafen, tạo thành với protit
(những phức chất không hòa tan
được ở nhiệt độ cao) chúng kết tủa
ngay khi còn đun sôi dịch đường.
Ngoài ra trong hoa houblon, còn có
những chất chứa N, nhiều nhất là
các chất N có phân tử lượng trung
bình và phân tử lượng thấp, những
chất này hoà tan dịch đường trong
thời gian đun sôi và làm nguồn dinh
dưỡng chính cho nấm men.

Quá trình keo tụ
protit
Sự
hoà
tan và
chuyể
n hoá
các
chất

Dịch đường sau lọc
chứa lượng chất keo
như: dextrin, protit,
pectin, pentozan, chất
chát.

+

Tăng nhiệt
độ

Khi đun sôi hoa
houblon những chất
chiết ra như : axit đắng
...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
QUÁ TRÌNH
HOUBLON
HÓA
GVHD : PHAN VĨNH H NGƯ
L P : 01DHTP1
Ti T: 3,4,5 TH 4.
Tìm hiểu về hoa houblon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về hoa houblon - Người đăng: tranthingoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tìm hiểu về hoa houblon 9 10 89