Ktl-icon-tai-lieu

Tìm kiếm giá trị riêng trong đầu tư

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm kiếm giá trị riêng trong đầu tư

Kinh nghiệm đầu tư của Mario Gabelli, Chủ tịch kiêm Giám đốc
điều hành, Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý quỹ và môi giới
GAMCO Investors (GBL).

Nhà đầu tư theo trường phái giá trị chúng tôi giới thiệu kỳ này là
ông Mario Gabelli, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Giám đốc
đầu tư của Công ty Quản lý quỹ và môi giới GAMCO Investors
(GBL). Theo Forbes, ông xếp thứ hạng 346 trong số những người
Mỹ giàu nhất trong năm 2006. Ông là người khai sinh ra khái
niệm “giá trị thị trường riêng biệt” và “chất xúc tác” hiện đang
được nhiều nhà đầu tư trường phái giá trị khác áp dụng.

Cũng như Warren Buffett, Gabelli tốt nghiệp từ trường kinh doanh
Columbia và cũng là môn đệ của trường phái đầu tư theo giá trị
khởi xướng bởi Benjamin Graham và David Dodd.Là một nhà
đầu tư giá trị có kỷ luật, ông đặt ra phương cách đầu tư của riêng
mình và hành động theo sát những khuôn khổ này. Khi đã xác
định mua công ty nào, ông theo dõi và bám theo nó để có thể
mua vào những thời điểm có lợi nhất.

Private market Value - giá trị thị trường riêng biệt

Là nhà đầu tư giá trị, Gabelli tìm kiếm những cổ phiếu đang
“được” thị trường đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó. Theo
Buffett và các nhà đầu tư khác, giá trị nội tại hay giá trị thực của

cổ phiếu là giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền mà chúng ta
thu được từ cổ phiếu đó trong tương lai. Theo Gabelli, đó là một
công thức hoàn toàn đúng nhưng phụ thuộc vào những dự đoán
và nhiều thông số chưa biết khác. Vì thế ông giới thiệu khái niệm
Private Market Value - tạm dịch giá trị thị trường riêng biệt. Nó
chính là giá trị thực của cổ phiếu nhưng phương thức tính khác
hẳn. Để tính giá trị thị trường riêng biệt của cổ phiếu của một
công ty, chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta sẽ mua toàn bộ công
ty đó. Số tiền mà chúng ta đồng ý trả cho từng cổ phiếu để sở
hữu hết số cổ phiếu của công ty được gọi là “giá trị thị trường
riêng biệt”. Số tiền giả sử này đương nhiên khác hẳn với thị giá
hiện hành của cổ phiếu.Đối với những công ty phức tạp, thì hãy
giả sử rằng các công ty con, các bộ phận, phòng ban của công ty
đó, được niêm yết và mua bán riêng lẻ trên thị trường chứng

khoán. Tính giá mà chúng ta có thể bỏ ra mua hết những phần
riêng lẻ này, cộng lại chúng ta sẽ có giá trị của công ty mẹ. Công
thức tính giá trị thị trường riêng biệt này ngày càng được giới đầu
tư giá trị áp dụng rộng rãi.

Những vấn đề cần quan tâm khi ra quyết định đầu tư

Xác định đúng chu kỳ của công ty. Để xác định giá trị của ...
Tìm kiếm giá trị riêng trong đầu tư
Kinh nghiệm đầu tư của Mario Gabelli, Chủ tịch kiêm Giám đốc
điều hành, Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý quỹ và môi giới
GAMCO Investors (GBL).
Nhà đầu tư theo trường phái giá trị chúng tôi giới thiệu kỳ này là
ông Mario Gabelli, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Giám đốc
đầu tư của Công ty Quản lý quỹ và môi giới GAMCO Investors
(GBL). Theo Forbes, ông xếp thứ hạng 346 trong số những người
M giàu nhất trong năm 2006. Ông là người khai sinh ra khái
nim “giá trị thị trường riêng biệt” và “chất xúc tác” hiện đang
được nhiều nhà đầu tư trường phái giá trị khác áp dụng.
Tìm kiếm giá trị riêng trong đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm kiếm giá trị riêng trong đầu tư - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm kiếm giá trị riêng trong đầu tư 9 10 632