Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chính

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài
chính
Trình bày:
The Nielsen Finance IPG
Tháng 6, 2011

Nielsen Finance IPG 2011

Mục lục
•

Tổng quan về thành quả kinh tế của Việt Nam

•

Các xu hướng tiêu dùng mới nhất

•

Các tâm điểm tài chính
1. Sản phẩm & tài khoản
2. Hiệu quả của quảng cáo
3. Các kênh giao dịch

4. Thị trường nông thôn

•

Hỏi đáp
Nielsen Finance IPG 2011

PFM – Khảo sát tài chính cá nhân
Nguồn chính
Primary source

Thiết kế nghiên cứu

Tiêu chí người dự vấn

Phương pháp

• N=600/tháng

• Nam & nữ

• Chọn mẫu ngẫu nhiên

• Tp. HCM/ Hà Nội

• 18-50 tuổi

• Phỏng vấn trực tiếp

• HIB: ABCD
• Là người ra các quyết
định về tài chính

8,000+ cuộc phỏng vấn được thực hiện
từ năm 2010

Nielsen Finance IPG 2011

Các nguồn thông tin
Thông tin nội bộ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Khảo sát tài chính cá nhân VN
Khảo sát tài chính cá nhân Hồng Kông
Khảo sát tài chính cá nhân Indonesia
Quan điểm của lãnh đạo công ty về
phát triển kinh tế (Business Barometer)
Nielsen Omnibus
Nghiên cứu trực tuyến toàn cầu
Nielsen
Điều tra bán lẻ Nielsen Việt Nam
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng VN
Các xu hướng mua sắm
Nghiên cứu khu vực nông thôn

Các nguồn bên ngoài

• Triển vọng phát triển ngân hàng
khu vực Châu Á 2011
• Tổng cục Thống kê
• Cục Thống kê Trung ương
• 
Các giải pháp của Nielsen

• Khảo sát tài chính cá nhân VN
• Khảo sát tài chính cá nhân ở các
thành phố nhỏ
• Nielsen Ad-trak
• Nghiên cứu khách hàng bí mật
• Phân khúc thị trường
4

Nielsen Finance IPG 2011
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Tổng quan
về tình hình
kinh tế Việt
Nam

5

Nielsen Finance IPG 2011
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Những thay đổi nổi bật về kinh tế trong 6 tháng qua…

Giá nhiên liệu tăng +18%

Giá điện tăng

“6 lần phá giá tiền đồng
trong 2 năm qua”

+15%

Đại hội Đảng và bầu
cử quốc hội
HĐND các cấp tháng
1/2011
“Sẽ có thay đổi gì?”

Vinashin – Các
doanh nghiệp nhà
nước
đang gặp rắc rối?”

Dự trữ ngoại hối: có
đủ không?
Tỉ suất vốn hóa?
Thâm hụt thương
mại $9.5 tỉ

Giá gas bán lẻ tăng

4% (4 lần điều
chỉnh)
6

Nielsen Finance IPG 2011
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Tăng trưởng dương nhưng niềm tin của người tiêu dùng bị tác
động trong thời gian ngắn
Tăng trưởng & đóng góp của GDP

Lạm phát

2011E: 6.1

%

2011E: 13.3%

Niềm tin người tiêu dùng

Tăng trưởng khối lượng của FMCG

+

13%

+15%

+10%
106

97

109

101

85

119
88

103

98

2010Q4

2010Q1

+4%
20...
Nielsen Finance IPG 2011
Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài
chính
Tnh bày:
The Nielsen Finance IPG
Tháng 6, 2011
Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chính - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chính 9 10 374