Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình XNK giày dép của VN trong năm 2012

Được đăng lên bởi phanthaison
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng

quan tình hình xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong năm 2012

Giày dép các loại luôn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ra thị trường
thế giới trong nhiều năm gần đây. Số liệu Thống kê Hải quan cho thấy trong năm 2012 xuất khẩu nhóm
hàng này xác lập ngưỡng kỷ lục đạt 7,26 tỷ USD, tăng 10,9 % (tương ứng tăng 713 triệu USD về số
tuyệt đối) so với năm 2011. Xuất khẩu ngành hàng này chiếm tỷ trọng 6,3% trong tổng kim ngạch xuất
khẩu tất cả các mặt hàng của cả nước trong năm 2012.
Biểu đồ 1: Kim ngạch và tốc độ tăng giảm xuất khẩu giầy dép của Việt Nam giai đoạn năm 20062012
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Từ nhiều năm qua, hàng giày dép của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu theo phương thức nhận nguyên
liệu gia công cho thương nhân nước ngoài (xuất gia công) và xuất hàng sản xuất từ nguyên liệu nhập
khẩu (xuất sản xuất xuất khẩu) . Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong năm 2012 tỷ trọng hai loại
hình này chiếm hơn 97% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; trong đó, xuất theo
hình thức gia công chiếm 52,7%, xuất theo hình thức sản xuất xuất khẩu chiếm 44,6%.

Biểu đồ 2: Tỷ trọng xuất khẩu theo các loại hình của hàng giày dép năm 2012

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Cũng theo số liệu Thống kê Hải quan nhiều năm qua cho thấy, do tính thời vụ chu
kỳ xuất khẩu
của giày dép Việt Nam thường có tăng trưởng mạnh vào các tháng 5,6,7, 11 và 12; giảm sâu ở các tháng
2 và 9 hàng năm. Tháng 12 có kim ngạch đạt mức kỷ lục với gần 740 triệu USD trong năm 2012, ngược
lại tháng 9 kim ngạch thấp nhất trong năm với 462 triệu USD.
Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép các loại theo tháng giai đoạn 2008-2012
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nếu phân theo loại hình kinh tế thì từ nhiều năm qua, xuất khẩu giày dép của khối các doanh
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng lớn trên 70% trong tổng kim ngạch xuất
khẩu giầy dép của cả nước. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu giày dép của khối này đạt 5,56 tỷ USD, tăng
11,7% so với năm trước và chiếm tỷ trọng 76,6%. Trong khi đó, con số xuất khẩu của doanh nghiệp trong
nước chỉ là 1,7 tỷ USD, thấp hơn 3,86 tỷ USD so với doanh nghiệp FDI.

Biểu đồ 4 : Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong
nước giai đoạn 2005-2012
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trong năm 2012, Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Braxin là các đối tác
lớn nhất nhập khẩu giầy dép của Việt Nam. Tổng kim ngạch cộng gộp hàng dệt may xuất sang 5 thị
trường này đạt 5,77 t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình XNK giày dép của VN trong năm 2012 - Người đăng: phanthaison
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tình hình XNK giày dép của VN trong năm 2012 9 10 390