Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha Trang bằng mô hình số

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực
vịnh Nha Trang bằ ng mô hinh số
̀
Nguyễn Chí Công
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hải dương học; Mã số: 60 44 97
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấ n
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Tổng quan về mô hình số trị: Môđun MIKE 21 HD, Môđun ECO
Lab. Khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và hiện
trạng môi trường vịnh Nha Trang. Áp dụng mô hình: Thiết lập các thông tin
đầu vào cho mô hình, Hiệu chỉnh mô hình. Trình bày một số kết quả tính
toán đạt được.
Keywords: Hải dương học; ô nhiễm; Mô hình số trị; Vịnh Nha Trang
Content
Thành phố Nha Trang là một trong những thành phố xinh đẹp và thơ mộng nhất cả nước.
Không những thế Nha Trang được xếp vào giới những vịnh đẹp trên thế giới được thiên
nhiên ban tặng. Với diện tích khoảng 500km2, 19 đảo lớn nhỏ và 25km bờ biển, vịnh Nha
Trang hàng năm đã đón nhận hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham
quan, du lịch. Một đặc điểm của biển Nha Trang là nước biển trong xanh, chất lượng
nước rất tốt, sự đa dạng sinh học với rất nhiều loài sinh vật và những rạn san hô thật kỳ
vĩ.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế chung, các ngành
nghề kinh tế trong thành phố cũng đang tăng trưởng với tốc độ nhanh. Mặt trái của sự
phát triển này là những tác động trực tiếp và gián tiếp của các ngành nghề kinh tế gây nên
những áp lực lớn đối với môi trường. Đó là sự suy giảm chất lượng nước vịnh Nha
Trang, sự đa dạng sinh học đang ngày càng mất đi, sự suy thoái hệ sinh thái, sự mất cân
bằng sinh học sẽ dẫn đến hủy hoại môi trường sống, ảnh hưởng tới chất lượng nước các
bãi tắm, chất lượng vùng nuôi trồng thủy sản. Hậu quả của các biến đổi này lại tác động
trở lại các ngành nghề khác như ngành nuôi trồng thủy sản, ngành du lịch – dịch vụ.

Trước những biến động xấu của môi trường biển, đã có nhiều báo cáo, kiến nghị, đề xuất,
hội nghị của các nhà quản lý, các nhà hoạch định, các nhà khoa học nhằm đưa ra những
giải pháp hợp lí giúp ngăn chặn, bảo vệ, phục hồi vịnh Nha Trang như vốn có của nó.
Công việc này vẫn đang được triển khai một cách gấp rút và toàn diện. Một trong những
công cụ có thể được sử dụng để giúp công việc này một cách hiệu quả và nhanh chóng,
đỡ tốn kém là việc sử dụng mô hình số trị để mô phỏng các quá trình lan truyền các vật
chất gây ô nhiễm từ các cửa sông trên nền tảng của các quá trình thủy động lực. Lợi thế
của các mô h...
h 





i hc Khoa hc T nhiên
Lun Chuyên ngành: Hc; Mã s: 60 44 97
ng dn: PGS. TS. 

o v: 2012
Abstract: Tng quan v mô hình s tr
Lab. Khái quát v u kin t m kinh t - hi và hin
trng vnh Nha Trang. Áp dng mô hình: Thit lp các thông tin
u vào cho mô hình, Hiu chnh mô hình. Trình bày mt s kt qu tính
c.
Keywords: Hc; ô nhim; Mô hình s tr; Vnh Nha Trang
Content
Thành ph Nha Trang mt trong nhng thành ph ng nht c c.
Không nhng th Nha Trang c xp vào gii nhng vp trên th gii c thiên
nhiên ban tng. Vi din tích khong 500km
2
o ln nh và 25km b bin, vnh Nha
Trang n hàng vt khách du ln tham
quan, du lch. M m ca bi  c bin trong xanh, chng
c rt tt, s ng sinh hc vi rt nhiu loài sinh vt và nhng rn san tht k

Tuy nhiên, trong nhi s phát trin kinh t chung, các ngành
ngh kinh t trong thành ph ng vi t nhanh. Mt trái ca s
phát trin này là nhng trc tip và gián tip ca các ngành ngh kinh t gây nên
nhng áp lc l i v  ng.   suy gim ch  c vnh Nha
Trang, s ng sinh h suy thoái h sinh thái, s mt cân
bng sinh hc s dn hy hong sng, ng ti chc các
bãi tm, chng vùng nuôi trng thy sn. Hu qu ca các bii y lng
tr li các ngành ngh ng thy sn, ngành du lch dch v.
Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha Trang bằng mô hình số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha Trang bằng mô hình số - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha Trang bằng mô hình số 9 10 668