Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán lượng tử cho dây nano sắt điện BaTiO3

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1680 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tính toán lượng tử cho dây nano sắt điện
BaTiO3
Nguyễn Văn Chinh
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên; Khoa vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã số:60 44 01
Người hướng dẫn:GS.TS. Bạch Thành Công
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày các khái niệm cơ bản về phương pháp phiếm hàm mật độ, xuất phát
từ việc giải quyết bài toán hệ nhiều hạt bằng cơ học lượng tử, từ những lý thuyết đầu tiên
của Thomas và Fermi, các phương pháp xấp xỉ khi giải các bài toán này. Giới thiệu ngắn
gọn các lí thuyết của Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham và các phương pháp xấp xỉ hiện đại
được sử dụng trong Dmol3 (phương pháp LDA và GGA). Đề cập đến các định lý cơ bản
làm nền tảng cho lý thuyết phiếm hàm mật độ. Cách thức hoạt động của Dmol3 và mô
hình xây dựng tính toán cũng được nêu ra một cách chi tiết. Đưa ra những kết quả nghiên
cứu chính đối với các perovskite dạng khối và màng mỏng CaMnO3 có pha tạp Yttrium
sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ với sự hỗ trợ của gói chương trình Dmol3. Các
kết quả tính toán đều được biện luận về mặt vật lý.
Keywords. Phiếm hàm mật độ; Vật lý toán; Dây nano

Content:

Lĩnh vực tính toán số ngày nay đang phát triển rất mạnh mẽ. Với ưu điểm nhanh
chóng chính xác và nó cũng có thể coi là một dạng thí nghiệm ảo có thể thay thế một
phần cho các thí nghiệm thực phức tạp, tốn kém và tốn thời gian. Bằng việc tích hợp
những biểu thức giải tích vào trong các chương trình, cùng với khả năng tính toán
nhanh chóng hiệu quả của máy tính, lĩnh vực này tỏ ra là một công cụ rất mạnh trong
việc giải quyết các vấn đề vật lý phức tạp đang gặp phải.
Có rất nhiều phương pháp tính toán số trên máy tính được sử dụng trong vật lý
học. Tùy từng lĩnh vực cụ thể, chúng ta có những phương pháp khác nhau. Trong luận
văn này, lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory - DFT) được sử dụng,

tích hợp trong công cụ Dmol3 của gói phần mềm Material Studio. Phương pháp phiếm
hàm mật độ xuất hiện từ năm 1920 bắt đầu bằng các công trình của Thomas và Fermi.
Tuy nhiên phải đến giữa những năm 1960, sau khi trải qua nhiều cải tiến, nó mới trở
thành một lý thuyết vững chắc nhờ hai ấn bản của Hohenberg, Kohn và Sham. Ý tưởng
cơ bản của phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) là sự thay thế hàm sóng phức tạp của
hệ nhiều hạt bằng một đại lượng đơn giản hơn là mật độ electron.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của DFT, rất nhiều chương trình tính toán trên
máy tính cho các hệ vật lý dựa trên DFT đã ra đời như: OpenMX, DACAPO, WIEN2K,
ESPRESSO… Trong luận văn này gói chương trình Dm...
Tính toán lượng t cho dây nano sắt điện
BaTiO
3
Nguyễn Văn Chinh
Trường Đại Hc Khoa Hc T Nhiên; Khoa vật lý
Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Mã số:60 44 01
Người hướng dn:GS.TS. Bạch Thành Công
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình bày các khái niệm bn v phương pháp phiếm hàm mật độ, xuất phát
t vic gii quyết bài toán h nhiu ht bằng cơ học lượng t, t những lý thuyết đầu tiên
của Thomas và Fermi, các phương pháp xp x khi giải các bài toán này. Giới thiu ngn
gọn các thuyết ca Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham các phương pháp xp x hiện đại
được s dụng trong Dmol3 (phương pháp LDA và GGA). Đề cập đến các định bản
làm nền tảng cho lý thuyết phiếm hàm mật độ. Cách thức hoạt động ca Dmol3
hình xây dựng tính toán cũng được nêu ra một cách chi tiết. Đưa ra những kết qu nghiên
cứu chính đối với các perovskite dạng khối màng mỏng CaMnO3 pha tp Yttrium
s dụng phương pháp phiếm hàm mật đ vi s h tr của gói chương trình Dmol3. Các
kết qu tính toán đều được bin lun v mt vật lý.
Keywords. Phiếm hàm mật độ; Vật lý toán; Dây nano
Content:
Lĩnh vực tính toán s ngày nay đang phát trin rt mnh m. Với ưu điểm nhanh
chóng chính xác cũng thể coi một dạng thí nghiệm ảo th thay thế mt
phn cho các thí nghiệm thc phc tp, tốn kém tn thi gian. Bng việc tích hợp
nhng biu thc giải tích vào trong các chương trình, ng vi kh năng nh toán
nhanh cng hiu qu của y tính, nh vực y t ra là mt công cụ rt mnh trong
vic gii quyết các vn đ vật lý phức tạp đang gặp phi.
rất nhiều phương pháp tính toán số trên máy nh được s dng trong vật
học. y từng lĩnh vực c thể, chúng ta những phương pháp khác nhau. Trong lun
văn này, thuyết phiếm m mật độ (Density Functional Theory - DFT) đưc s dng,
Tính toán lượng tử cho dây nano sắt điện BaTiO3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán lượng tử cho dây nano sắt điện BaTiO3 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tính toán lượng tử cho dây nano sắt điện BaTiO3 9 10 843