Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức cần khả năng lãnh đạo hơn là cần người lãnh đạo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan niệm cũ xem quản trị nhân sự là một bộ phận bảo đảm cung ứng đủ nguồn lực để đạt được nhiệm vụ, mục tiêu. Còn quan điểm mới mà ông và các học giả đề nghị là quản trị nhân sự như một đối tác cùng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Ông có thể nói rõ hơn bối cảnh xuất hiện quan niệm mới này và vì sao như vậy?

Các tổ chức cạnh tranh hiệu quả khi tạo thêm giá trị cho khách hàng theo những cách riêng độc đáo của mình, hoặc làm những việc mà đối thủ cạnh tranh không dễ bắt chước. Các nguồn lợi thế cạnh tranh truyền thống là tài chính (giá thấp hơn), chiến lược (sản phẩm, dịch vụ tốt hơn) hay vận hành (các hệ thống tốt hơn).

Ngày nay, những lợi thế này rất dễ sao chép, do đó, tổ chức và con người trở thành nguồn duy nhất để tạo thêm giá trị cho khách hàng. Các hình thức tổ chức tốt hơn giúp các nhà lãnh đạo thực hiện những cam kết chiến lược, đảm bảo năng suất của nhân viên, dự đoán nhu cầu khách hàng và phục vụ họ, đồng thời gia tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Sự xuất hiện của khái niệm mới mẻ này định hình lại công tác nhân sự của doanh nghiệp, tổ chức như thế nào? Những phẩm chất nào cần thiết cho một nhà quản lý cấp cao về nhân sự?

Các chuyên gia nhân sự hiệu quả cần có các năng lực tạo giá trị. Qua nghiên cứu trong hơn 25 năm, chúng tôi đã xác định được sáu năng lực của một chuyên gia nhân sự có hiệu quả làm việc cao.

Một – người hoạt động đáng tin cậy: họ xây dựng lòng tin và có quan điểm, cách nhìn riêng về công việc kinh doanh.

Hai – đồng minh kinh doanh: họ hiểu rõ công ty kiếm tiền như thế nào.
Tổ chức cần khả năng lãnh đạo hơn là cần người lãnh đạo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tổ chức cần khả năng lãnh đạo hơn là cần người lãnh đạo 9 10 650