Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức lập hồ sơ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ CHỨC LẬP HỒ SƠ

1. Hình thành hồ sơ
2. Phân chia đơn vị bảo quản
3. Sắp xếp tài liệu trong đơn vị bảo quản
4. Biên mục hồ sơ, đơn vị bảo quản
Tổ chức lập hồ sơ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tổ chức lập hồ sơ 9 10 530