Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức sản xuất tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

HOÀNG XUÂN VÂN ANH

TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

CHUYÊN NGÀNH

: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ

: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phú Hưng

Phản biện 1: ………………….……………………………………………
Phản biện 2: ……………………..……….………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1
MỞ ĐẦU

1.

Lý do chọn đề tài

Trong xu thế hội nhập và phát triển, Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) – Tổ chức Thương mại đa phương lớn nhất toàn cầu. Ngành ngân hàng
là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh mẽ và phát triển nhất. Thị trường tài chính
– tiền tệ Việt Nam hiện nay đã trở thành một sân chơi chung với sự góp mặt của rất nhiều tổ
chức tín dụng trong và ngoài nước khiến cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Điều này đặt
ra nhiều đòi hỏi và thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong nước, nhất là khi họ
phải cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài có nguồn vốn lớn, bề dày kinh nghiệm và
phát triển, có sự đa dạng trong dịch vụ, đang thâm nhập mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.
Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần thành lập đầu tiên ở Việt Nam, đặt
trong bối cảnh chung, cũng giống như các ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng thương
mại cổ phần Quân đội (viết tắt Ngân hàng TMCP Quân đội) sẽ phải đối mặt với nhiều thách
thức lớn, như là:
Thách thức bên ngoài: khách hàng ngày càng đòi hỏi hơn về dịch vụ và chất lượng, số
lượng đối thủ cạnh tranh tăng mạnh, thị trường dần tới mức bão hòa, dịch vụ và công
nghệ trong lĩnh vực ngân hàng liên tục thay đổi.
Thách thức bên trong: năng lực cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, các
biện pháp tổ chức và quản lý sản xuất còn cần phải cải thiện để nâng cao hiệu quả chất
lượng dịch vụ và tiết giảm chi phí.
Đứng trước những thách thức này, cũng như mọi ngân hàng khác, Ngân hàng thương
mại cổ phần Quân đội phải có biện pháp đẩy mạnh cải tổ mọi mặt để nâng cao sức cạnh
tranh của mình. Trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả lựa chọn đề tài “Tổ chức sản
xuất tại Sở giao dịch Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội” với m...
HC VIN CÔNG NGH BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
HOÀNG XUÂN N ANH
T CHC SN XUT TI S GIAO DCH
NGÂN HÀNG THƢƠNG MI C PHẦN QUÂN ĐỘI
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN N THẠC SĨ
HÀ NI NĂM 2012
Tổ chức sản xuất tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức sản xuất tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tổ chức sản xuất tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội 9 10 585