Ktl-icon-tai-lieu

Tối đa hóa lợi nhuận mùa bán hàng cuối năm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tối đa hóa lợi nhuận mùa bán hàng cuối năm
Điều gì thật sự giúp đội ngũ nhân viên bán hàng vượt qua
khe cửa hẹp để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm? Thông điệp
nào thu hút sự chú ý của khách hàng nhất?

Dưới đây là mười giải pháp giúp cho các tình huống
thường gặp vào cuối năm để giúp doanh nghiệp kết thúc
một năm hoàn hảo như mong muốn.
1. Để biết những cố gắng có phù hợp với tình hình hiện
tại
Thường thì lực lượng marketing bị quá tải vào cuối năm,
không có đủ thời gian và cơ hội để nhìn lại những kế hoạch
marketing có phù hợp với thị trường và với chiến lược
chung của công ty. Hãy nhớ rằng những hoạt động trong
quý IV có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của cả
năm. Mục tiêu lớn nhất của marketing là hỗ trợ đội ngũ bán
hàng có được doanh số càng cao càng tốt. Bạn đã chuẩn bị
những công cụ tốt nhất để hỗ trợ đội ngũ bán hàng thực
hiện công việc của họ chưa?

2. Nắm rõ mục tiêu cuối năm (đối nội)
Hãy giúp mọi người nắm rõ mục tiêu và kỳ vọng của công
ty đối với việc bán hàng trong quý III và quý IV, đồng thời
tìm kiếm những công cụ thích hợp để thực hiện những mục
tiêu đó. Thay vì tìm những công cụ to lớn, kềnh càng, hãy
tập trung tìm kiếm những công cụ nhỏ hơn, hiệu quả, phù
hợp hơn cho từng mục tiêu để thúc đẩy quá trình bán hàng
nhanh hơn.
3. Gia tăng tác động đến khách hàng (đối ngoại)
Đây là thời điểm mà khách hàng đánh giá doanh nghiệp có
đáp ứng được những yêu cầu họ đưa ra không và có những
giải pháp sáng tạo không. Nhân viên bán hàng có nhiệm vụ
đưa khách hàng vào quỹ đạo mua sắm của mình càng
nhanh càng tốt, vì vậy họ cần phải hiểu và áp dụng một
cách linh hoạt những kiến thức, thủ thuật bán hàng để thu
hút, thuyết phục khách hàng mua hàng.
4. Đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng (đối ngoại)
Hầu hết các công ty đều muốn thông báo một điều gì đó
mới mẻ trong quý IV. Vì vậy, bạn cũng cần phải hướng tới

khách hàng của mình bằng những chương trình thúc đẩy họ
mua hàng.
Những chương trình mang lại cơ hội thành công lớn nhất
là:
- Tăng diện tích phủ hàng tại những địa điểm bán hàng.

- Mở thêm các điểm bán hàng phụ trong 60 ngày cuối năm

- Kích thích mua hàng cuối năm.
Trong mọi trường hợp, hãy ghi nhớ những điều sau đây:
- Đảm bảo ngân sách chương trình không vượt quá lợi ích
cơ hội mà chương trình mang lại.
- Luôn chú ý tới những điều có ý nghĩa như những báo cáo
đánh giá kết quả, bản tóm tắt chương trình hành động hoặc
các sự kiện.

- Phải truyền cảm xúc thuyết phục khách hàng ra quyết
định mua hàng nhanh chóng trước khi đối thủ kịp ra tay.

...
Tối đa hóa lợi nhuận mùa bán hàng cuối năm
Điều gì thật sự giúp đội ngũ nhân viên bán hàng vượt qua
khe cửa hẹp để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm? Thông điệp
nào thu hút sự chú ý của khách hàng nhất?
Dưới đây là mười giải pháp giúp cho các tình huống
thường gặp vào cuối năm để giúp doanh nghiệp kết thúc
một năm hoàn hảo như mong muốn.
1. Để biết những cố gắng có phù hợp với tình hình hiện
tại
Thường thì lực lượng marketing bị quá tải vào cuối năm,
không có đủ thời gian và hội để nhìn lại những kế hoạch
marketing có phù hợp với thị trường và với chiến lược
chung của công ty. Hãy nhớ rằng những hoạt động trong
quý IV có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của cả
năm. Mục tiêu lớn nhất của marketing là hỗ trợ đội ngũ bán
hàng có được doanh số càng cao càng tốt. Bạn đã chuẩn bị
những công cụ tốt nhất để hỗ trợ đội ngũ bán hàng thực
hiện công việc của họ ca?
Tối đa hóa lợi nhuận mùa bán hàng cuối năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối đa hóa lợi nhuận mùa bán hàng cuối năm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tối đa hóa lợi nhuận mùa bán hàng cuối năm 9 10 184