Ktl-icon-tai-lieu

Tôi là giám đốc bền vững

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tôi là giám đốc bền vững
Một chiến lược phát triển bền vững không thể không
dựa vào vai trò rất quan trọng của các CSO (giám
đốc bền vững).

Thời gian gần đây, những thuật ngữ như “tăng
trưởng bền vững” (sustainable growth) hay “phát triển
bền vững” (sustainable development) đã trở nên phổ
biến trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh.

Người ta hay nhắc đến sự bền vững (sustainability)
khi nói đến sự phát triển của quốc gia hay doanh
nghiệp và gắn nó với những mục tiêu phát triển dài
hạn của quốc gia/doanh nghiệp đó. Phát triển bền
vững trái ngược với phát triển nóng hay tăng trưởng
bong bóng. Mục tiêu tăng trưởng bền vững trái
ngược với các mục tiêu ngắn hạn, theo kiểu ăn xổi ở
thì. Doanh nghiệp chết bất đắc kỳ tử thường là những
doanh nghiệp làm ăn chụp giật, lừa dối khách hàng,
hủy hoại môi trường, vi phạm pháp luật, tức những

doanh nghiệp không coi trọng sự bền vững.

Sự bền vững còn được dùng để chỉ đến sự an toàn
lâu dài của hệ sinh thái và môi trường sống của con
người trên trái đất. Tình trạng không bền vững xảy ra
khi lượng tài nguyên thiên nhiên bị sử dụng và hủy
hoại nhiều hơn số lượng chúng được tạo ra.

Như vậy, khái niệm bền vững gắn liền với các khái
niệm xanh (green), môi trường (environment), trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social
responsibility- CSR). Và trong nhiều trường hợp, các
khái niệm này được hiểu rất gần nhau. Đó cũng là lý
do trong các tập đoàn lớn muốn làm ăn chân chính và
gìn giữ uy tín lâu dài xuất hiện ngày càng nhiều chức
danh giám đốc xanh (chief green officer), giám đốc
môi trường (chief environmental officer), giám đốc
trách nhiệm xã hội (chief CSR officer) và gần đây
nhất là giám đốc bền vững (chief sustainbility officer CSO).

Chức danh giám đốc bền vững (nếu dịch sát nghĩa)
nghe thật lạ lẫm, nhưng nó đang trở nên phổ biến ở
các tập đoàn lớn. Nếu nghiên cứu cơ cấu tổ chức của
Dow Chemical, Dupont, Google, SAP, Mitsubitshi...,
sẽ thấy chức danh này có quyền lực cao và tầm ảnh
hưởng rộng. Đặc biệt, Tổng Giám đốc của Coca-Cola
đã quyết định tự kiêm nhiệm luôn chức danh này.

Tại Việt Nam, Công ty Thực phẩm QVD Đồng Tháp là
một trong những doanh nghiệp hiếm hoi có chức
danh CSO, do một người nước ngoài đảm nhiệm.
Công ty Xi măng Holcim Việt Nam, thành viên của tập
đoàn xi măng Holcim, cũng có bộ phận Phát triển Bền
vững và Trưởng Bộ phận Phát triển Bền vững
(Sustainable Development Manager).

CSO đang là một trào lưu mới mà nếu không có nó,
doanh nghiệp có thể bị xem là chưa quan tâm đúng
mức đến ...
Tôi là giám đốc bền vững
Một chiến lược phát triển bền vững không thể không
dựa vào vai trò rt quan trọng của các CSO (giám
đốc bền vững).
Thời gian gần đây, những thuật ngữ như “tăng
trưởng bền vững” (sustainable growth) hay “phát triển
bền vững” (sustainable development) đã trở nên ph
biến trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh.
Người ta hay nhắc đến sự bền vững (sustainability)
khi nói đến sự phát triển của quốc gia hay doanh
nghiệp và gắn nó với những mục tiêu phát triển dài
hạn của quốc gia/doanh nghiệp đó. Phát triển bền
vững trái ngược với phát triển nóng hay tăng trưởng
bong bóng. Mục tiêu tăng trưởng bền vững trái
ngược với các mục tiêu ngắn hạn, theo kiểu ăn xổi ở
thì. Doanh nghiệp chết bất đắc kỳ tử thường là những
doanh nghiệp làm ăn chp giật, lừa dối khách hàng,
hủy hoại môi trường, vi phạm pháp luật, tức những
Tôi là giám đốc bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi là giám đốc bền vững - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tôi là giám đốc bền vững 9 10 692