Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm quản trị

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một người bên ngoài doanh nghiệp nhờ bạn viết thư giới thiệu cho một nhân viên cũ trước đây có kết quả làm việc không tốt cho doanh nghiệp:
a. Viết thư kể rõ những nhược điểm
b. Viết thư nhấn mạnh ưu điểm của người này
c. Từ chối viết thư
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm quản trị - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm quản trị 9 10 5