Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp một số tài liệu về Kế Toán Tài Chính

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ãHiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản;
ãHiểu bản chất và cấu trúc các báo cáo tài chính;
ãNắm được các công cụ cơ bản để phân tích báo cáo tài chính;
ãNắm được những hạn chế của các báo cáo tài chính;
ãCó thể đọc các báo cáo lưu chuyển tiền tệ và xây dựng lại báo cáo này.


ãGiới thiệu về kế toán
ãCác nguyên tắc kế toán cơ bản
ãBản chất và cấu trúc các báo cáo tài chính
ãNhững nguyên tắc cơ bản của phân tích báo cáo tài chính
ãNhững hạn chế của báo cáo tài chính
ãBáo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc xây dựng lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


ãCác quy chế điều chỉnh
ãNhững người sử dụng báo cáo tài chính
ãCác loại báo cáo tài chính


Nói chung được điều chỉnh bởi:
ãLuật pháp của Việt Nam
ãCác chuẩn mực kế toán quốc tế
[US: GAAP, chuẩn mực kế toán quốc tế, UK]
ãNgân hàng Nhà nước Việt Nam
ãNgân hàng thanh toán quốc tế (Bank of International Settlements)
Tổng hợp một số tài liệu về Kế Toán Tài Chính - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tổng hợp một số tài liệu về Kế Toán Tài Chính 9 10 927