Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn trong nước sinh hoạt

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2213 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tổng hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước
nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn trong
nước sinh hoạt
Phạm Ngọc Chức
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Minh Đại
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về công nghệ nano; nước ngầm và sự ô nhiễm; các giải pháp
xử lý As, Fe, Mn; một số phương pháp điều chế vật liệu nano; tổng hợp vật liệu
oxit sắt và vật liệu oxit mangan kích thước nanomet. Trình bày các phương pháp
nghiên cứu và thực nghiệm: phương pháp tổng hợp vật liệu; các phương pháp
nghiên cứu đặc trưng vật liệu; phương pháp hấp phụ; phương pháp xác định sắt,
mangan và asen trong dung dịch. Đưa ra kết quả và thảo luận: vật liệu Mn2O3 –
Fe2O3; đánh giá khả năng hấp phụ As trên vật liệu Mn2O3 – Fe2O3; đánh giá
khả năng hấp phụ sắt trên oxit hỗn hợp Mn2O3 – Fe2O3; đánh giá khả năng hấp
phụ mangan trên oxit hỗn hợp Mn2O3 – Fe2O3; một số yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng hấp phu của vật liệu; vật liệu oxit phức hợp hệ Mn – Fe trên nền cát thạch
anh (TA).
Keywords. Hóa học vô cơ; Nước sinh hoạt; Công nghệ Nano

Content:

Vật liệu oxit sắt, oxit mangan kích thước nanomet được tổng hợp bằng nhiều
phương pháp khác nhau nhằm điều chế oxit sắt ở nhiệt độ thấp như: phương pháp
sol – gel, phương pháp thủy nhiệt, nhiệt phân trong dung môi không nước, phương
pháp đốt cháy gel polime.... Tùy theo nhu cầu ứng dụng mà sử dụng các phương
pháp điều chế để tạo ra sản phẩm có những đặc trưng riêng về hình thái và tính
chất.
Oxit α – Fe2O3 và γ – Fe2O3 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: xúc
tác, làm chất màu, sensor, xúc tác hấp phụ để xử lý kim loại nặng...

Oxit Mn2O3 và MnO2 được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu vì ứng dụng
phong phú của chúng trong nhiều lĩnh vực, MnO2 được chế tạo và ứng dụng trong
lĩnh vực hấp phụ. Mn2O3 được xử dụng làm vật liệu xúc tác cho quá trình xử lý CO
và NOx từ khí thải, xúc tác cho quá trình đốt cháy metan và ứng dụng làm chất hấp
phụ xử lý môi trường ....
Vật liệu oxit phức hợp Mn – Fe được nghiên cứu và ứng dụng xử lí asen với
qmax = 1,77mmol/g đối với As (III) và 0,93 mmol/g đối với As (V) ở pH = 5.
Dựa trên cơ sở phân tích và ứng dụng vật liệu oxit sắt, oxit mangan kích
thước nanomet trong lĩnh vực xử lí môi trường vì vậy chúng tôi chọn đề tài “Tổng
hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn
trong nước sinh hoạt” luận văn được thực hiện với các nội dung chính:
- Tổng hợp oxit hỗn hợp Mn2O3 – Fe2O3 kích thước nanomet.
- Xác...
Tổng hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước
nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn trong
nước sinh hoạt
Phạm Ngọc Chức
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Mã số: 60 44 25
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Minh Đại
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Tổng quan về công nghệ nano; nước ngầm và sự ô nhiễm; các giải pháp
xử As, Fe, Mn; một sphương pháp điều chế vật liệu nano; tổng hợp vật liệu
oxit sắt vật liệu oxit mangan kích thước nanomet. Trình bày các phương pháp
nghiên cứu thực nghiệm: phương pháp tổng hợp vật liệu; các phương pháp
nghiên cứu đặc trưng vật liệu; phương pháp hấp phụ; phương pháp xác định sắt,
mangan asen trong dung dịch. Đưa ra kết quả thảo luận: vật liệu Mn2O3
Fe2O3; đánh gkhả ng hấp phụ As trên vật liệu Mn2O3 Fe2O3; đánh giá
khả năng hấp phụ sắt trên oxit hỗn hợp Mn2O3 Fe2O3; đánh gkhả năng hấp
phụ mangan trên oxit hỗn hợp Mn2O3 – Fe2O3; một số yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng hấp phu của vật liệu; vật liệu oxit phức hợp hệ Mn Fe trên nền cát thạch
anh (TA).
Keywords. Hóa học vô cơ; Nước sinh hoạt; Công nghệ Nano
Content:
Vật liệu oxit sắt, oxit mangan kích thước nanomet được tổng hợp bằng nhiều
phương pháp khác nhau nhằm điều chế oxit sắt nhiệt độ thấp như: phương pháp
sol gel, phương pháp thủy nhiệt, nhiệt phân trong dung môi không nước, phương
pháp đốt cháy gel polime.... y theo nhu cầu ng dụng mà sử dụng các phương
pháp điều chế để tạo ra sản phẩm những đặc trưng riêng về hình thái và tính
chất.
Oxit α Fe
2
O
3
γ Fe
2
O
3
được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: xúc
tác, làm chất màu, sensor, xúc tác hấp phụ để xử lý kim loại nặng...
Tổng hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn trong nước sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn trong nước sinh hoạt - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tổng hợp oxit hỗn hợp hệ Mn – Fe kích thước nanomet ứng dụng để xử lý As, Fe và Mn trong nước sinh hoạt 9 10 649