Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa toluene

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của
hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa
toluene
Phạm Tùng Sơn
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa dầu và xúc tác hữu cơ; Mã số: 60 44 35
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hỗn hợp cho CeO2Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluen: Các quy định đối với việc kiểm soát quá trình
phát thải các hợp chất Hữu cơ dễ bay hơi, các phương pháp kiểm soát các hợp chất
hữu cơ dễ bay hơi hiện nay, phân tích, lựa chọn kỹ thuật xử lý, Xúc tác trong phương
pháp oxi hóa xúc tác VOCs. Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc
tác và nghiên cứu hoạt tính xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác.
Đưa ra các kết quả và đánh giá các kết quả đạt được.
Keywords: Hoạt tính xúc tác; Hóa dầu; Xúc tác hữu cơ; Phản ứng oxi hóa toluen
Content
Ô nhiễm môi trường là vấn đề thời sự của toàn xã hội trong thời gian gần đây, trong đó ô
nhiễm không khí tỏ ra khó kiểm soát nhất. Thành phần khí ô nhiễm chính là các khí CO, NO x
và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs ( Volatile Organic Compounds ). Các hợp chất hữu
cơ dễ bay hơi (VOCs) có thể được tìm thấy trong hầu hết các dung môi pha loãng , các chất
tẩy nhờn , nước giặt , trong dầu nhờn và trong thành phần nhiên liệu lỏng . Một số các hợp
chất hữu cơ dễ bay hơi thường được sử dụng được trình bày trong bảng 1 , trong đó bao gồm
metan , etan , tetracloetan , metylclorit , và một số các clohydrocacbon và perflohydrocacbon .
Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là các chất khí gây ô nhiễm thường được tạo ra bởi ngành
công nghiệp hóa chất và ngành công nghiệp hóa dầu . Quá trình giải phóng các hợp chất hữu
cơ dễ bay hơi bắt nguồn từ việc thất thoát trong quá trình tồn chứa ( các bể chứa , bồn chứa) ,
từ các hệ thống thông hơi trong quá trình sản xuất , thất thoát từ các hệ thống thiết bị và
đường ống , từ các dòng nước thải không qua xử lý , và từ các hệ thống trao đổi nhiệt . Việc
kiểm soát quá trình phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi là một trong những cam kết
chính và cũng là một mối quan tâm chính của các ngành công nghiệp trên đối với môi trường
.
Dựa trên quan điểm môi trường , rất cần thiết phải hạn chế và kiểm soát việc tạo thành các
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bởi vì chúng sẽ tác động đến quá trình biến đổi khí hậu , quá trình
sinh trưởng và phát triển của thực vật , cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và
tất cả các sinh vật sống nói chung . Lấy một ví dụ , theo n...
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của
hệ oxit CeO
2
-Fe
2
O
3
cho phản ứng oxi hóa
toluene
Phạm Tùng Sơn
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hóa dầu và xúc tác hữu; số: 60 44 35
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Bình
m bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan về tổng hợp và nghiên cứu hot tính xúc tác hỗn hợp cho CeO2-
Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluen: Các quy định đối với việc kiểm soát quá trình
phát thải các hợp chất Hữu dễ bay hơi, các phương pháp kiểm soát các hợp chất
hữu dễ bay hơi hiện nay, phân tích, lựa chọn kỹ thuật xử , Xúc tác trong phương
pháp oxi hóa xúc tác VOCs. Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc
tác nghiên cứu hoạt tính xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác.
Đưa ra các kết quả và đánh giá các kết quả đạt được.
Keywords: Hot tính xúc tác; a dầu; Xúc tác hữu cơ; Phản ứng oxi hóa toluen
Content
Ô nhiễm môi trường vấn đề thời sự của toàn xã hội trong thời gian gần đây, trong đó ô
nhiễm không khí tỏ ra khó kiểm soát nhất. Thành phần k ô nhiễm cnh là các khí CO, NO
x
các hợp chất hữu dễ bay hơi VOCs ( Volatile Organic Compounds ). Các hợp chất hữu
dễ bay hơi (VOCs) thđược tìm thấy trong hầu hết các dung môi pha loãng , các chất
tẩy nhờn , nước giặt , trong dầu nhờn trong thành phần nhiên liệu lỏng . Một scác hợp
chất hữu dễ bay hơi thường được sử dụng được trình bày trong bảng 1 , trong đó bao gồm
metan , etan , tetracloetan , metylclorit , và một số các clohydrocacbon và perflohydrocacbon .
Các hợp chất hữu dễ bay i các chất khí y ô nhiễm thường được tạo ra bởi ngành
công nghiệp hóa chất và nnh công nghiệp hóa dầu . Quá trình giải phóng các hợp chất hữu
cơ dễ bay hơi bắt nguồn từ việc thất thoát trong quá trình tn chứa ( các bchứa , bồn chứa) ,
tcác hệ thống thông hơi trong quá trình sản xuất , thất thoát tcác hệ thống thiết bị và
đường ng , tc ng nước thải không qua x , từ các hệ thống trao đổi nhiệt . Việc
kiểm soát quá trình phát thải c hợp chất hữu dễ bay hơi là một trong những cam kết
chính cũng một mối quan m cnh của các ngành công nghiệp trên đối với môi trường
.
Dựa trên quan điểm môi trường , rất cần thiết phải hạn chế và kiểm soát việc tạo tnh các
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi bởi vì chúng sẽ tác động đến quá trình biến đổi khí hậu , quá trình
sinh trưởng phát triển của thực vật , cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
tt cả các sinh vật sống i chung . Lấy một dụ , theo như o cáo của viện khoa học quốc
gia Ấn Độ , quá trình giải phóng hợp chất cloflometan các hợp chất chứa clo vào bầu
khí quyển đã làm tăng quá trình hấp thvà phát xạ các bức xạ hồng ngoại . Nếu như quá trình
giải phóng nhiệt từ trái đất bị làm chậm lại sẽ ảnh hưởng và tác động đến nhiệt độ khí hậu
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa toluene - Trang 2
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa toluene - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa toluene 9 10 395