Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về các mô hình đăng ký điện tử

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan về các Hệ thống đăng ký điện tử
Vedran Antoljak
Tháng 4, 2009

1

Công việc đã làm

Phân tích các hệ thống đăng ký điện tử (ĐKĐT) có liên quan nhất
để xác định nội dung và các chức năng phù hợp đối với hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Việt Nam
• Đánh giá các hệ thống đăng ký điện tử trên thế giới – 17 nước ở
Châu Á, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ
• Trình bày Tổng quan về các chức năng chính của các hệ thống
đăng ký điện tử, nội dung và các chức năng của các hệ thống này
• 8 hệ thống Đăng ký điện tử tốt nhất đã được coi là tiên tiến nhất –
Cộng đồng châu Âu, Canada, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Mehicô,
cũng như Croatia và Bang New York
• Đưa ra đề xuất cho hệ thống ĐKĐT cho Việt Nam

2

Hệ thống đăng ký điện tử (ĐKĐT) là gì?

Định nghĩa về thuật ngữ ĐKĐT ở các nước
khác nhau nhưng nhìn chung có thể được
giải thích là một hệ thống trực tuyến hoàn
chỉnh về các quy định, các văn bản pháp
luật, các mẫu biểu hay các thủ tục hành
chính, phục vụ công chúng miễn phí

3

Tại sao lại cần có hệ thống ĐKĐT?

Having a credible legal
Có một hệ thống pháp luật
đáng tin cậy
system

Improving (public) access to
Cải thiện việc tiếp cận các
thông tin vềinformationpháp
regulatory quy định và and
luật của công chúng
legislation

Saving time and money for

Increasing confidence for
Tăng niềm tin đối với nhà đầu tư
investors

Tăng cường độ an toàn pháplý

eRegistry

Giảm thời gian cần thiết để
Reducing time needed for
tìm các TTHC/VBPL và các TTHC
finding required AP/ LD and
và VBPL các cấp có
liên quan
related lower level APs/ LDs

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho
businessesby creating
doanh nghiệp bằng cách tạo ra
hệ consolidated legaltổng hợp
thống văn bản luật texts

Lowering giao dịch cho
Giảm chi phí transaction
doanh businesses
expensesfornghiệp và and
người dân
citizens

Tăng legal transparency
Increasingtính minh bạch
về mặt pháp lý
of the economical cho
system
Hệ thống kinh tế

Strengthening accountability
Tăng cường trách nhiệm giải trình của
cánof statenước bằng cách hạn chế
bộ nhà officials by lowering
các khả năng phải giải thích khi
possibilities of interpretation
áp dụng các TTHC và VBPL
in application of APs and LDs

Establishing a cơ sởfor
Thiết lập một base để
giám sát liên tục hệ thông
continuous monitoring of
quy định
regulatory system
Boosting legal security

Creating basis for historical
Tạo cơ sở theo dõi dữ liệu lịch
tracking of the regulatory
sử của hệ thống quy đinh
system

4

Hiện trạng

• Các chính phủ trên thế giới đã ti...
1
Tổng quan v các Hệ thống đăng ký điện t
Vedran Antoljak
Tháng 4, 2009
Tổng quan về các mô hình đăng ký điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về các mô hình đăng ký điện tử - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng quan về các mô hình đăng ký điện tử 9 10 41