Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

I. ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP (DN)
1. Một số quan điểm về doanh nghiệp.
2. Định nghĩa doanh nghiệp.

II. PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP.
1. Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp
2. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.
3. Căn cứ vào quy mô của doang nghiệp

III. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KINH DOANH
1. Bản chất của kinh doanh.
2. Đặc điểm của hệ thống kinh doanh
3. Các yếu tố sản xuất

IV. DOANH NGHIỆP LÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI
1. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất.
2. Doanh nghiệp là đơn vị phân phối.

V. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Quan niệm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .
2. Các yếu tố của môi trường kinh doanh.

VI. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP
1. Mục đích của doanh nghiệp
2. Mục tiêu của doanh nghiệp.

VII. THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, PHA SẢN MỘT DOANH NGHIỆP
1. Tạo mới lập doanh nghiệp mới
2. Mua lại một doanh nghiệp sẵn có
3. Đại lý độc quyền
4. Phá sản doanh nghiệp

CÂU HỎI ÔN TẬP
Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp 9 10 868