Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan viễn thông

Được đăng lên bởi Vu Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI GIẢNG
Tổng quan viễn thông

1

Lịch sử phát triển viễn thông
• 1836-1866: Điện báo, kỹ thuật ghép kênh, cáp nối qua Đại tây dương
• 1876-1899: Điện thoại (A.G. Bell), tổng đài điện thoại, chuyển mạch
•
•
•
•
•
•
•

tự động từng nấc
1887-1907: Điện báo không dây (Marconi) nối từ tầu biển vào bờ
trên ĐTD
1820-1828: Lý thuyết truyền dẫn (Carson, Nyquist, Johnson, Hartley)
1923-1938: Truyền hình, ống tia âm cực chân không (DuMont), phát
thanh quảng bá
1948-1950: Lý thuyết thông tin (Shannon), các mã sửa lỗi (Hamming,
Golay), ghép kênh theo thời gian ứng dụng vào điện thoại
1960: Mô phỏng laser (Maiman)
1962: Thông tin vệ tinh Telstar I
1962-1966: DV truyền số liệu được đưa ra thương mại; PCM khả thi
cho truyền dẫn tín hiệu thoại và truyền hình; lý thuyết truyền dẫn số,
mã sửa sai (Viterbi)
2

Lịch sử phát triển viễn thông
• 1964: Khai thác các hệ thống chuyển mạch
• 1970-1975: CCITT phát triển các tiêu chuẩn về PCM
• 1975-1985: Hệ thống quang dung lượng lớn, chuyển mạch tích hợp

•
•
•
•

cao, các bộ vi xử lý tín hiệu số; Mạng di động tổ ong hiện đại được
đưa vào khai thác (NMT, AMPS); Mô hình tham chiếu OSI (tổ chức
ISO)
1985- 1990: LAN, ISDN được chuẩn hoá, các DV truyền SL phổ biến,
truyền dẫn quang thay cáp đồng trên các đường truyền dẫn băng
rộng cự ly xa, phát triển SONET, chuẩn hoá và khai thác GSM, SDH
1990-1997: GSM tế bào số, truyền hình vệ tinh phổ biến rộng rãi trên
thế giới; Internet mở rộng nhanh chóng nhờ WWW
1997-2000: Viễn thông mang tính cộng đồng, phát triển rộng rãi
GSM, CDMA; Internet phát triển; WAN băng rộng nhờ ATM, LAN Gb
2001: HDTV, di động 3G, các mạng băng rộng, các hệ thống truy nhập
đưa các dịch vụ đa phương tiện tới mọi người
3

Các khái niệm cơ bản
Quá trình trao
đổi thông tin

Quá trình
trao đổi
thông tin hay
quảng bá
thông tin ở
cự ly xa nhờ
các hệ thống
truyền dẫn
điện từ

Sự hiểu biết, tri thức có khả năng
được biểu diễn dưới những dạng
thích hợp cho quá trình trao đổi,
truyền đưa, lưu giữ hay xử lý

• Thông tin
• Truyền thông
• Viễn thông
• Mạng viễn thông

Tập hợp các nút mạng và đường
truyền dẫn để hình thành các
tuyến nối giữa 2 hay nhiều điểm
khác nhau để thực hiện 1 quá trình
truyền thông
4

Các khái niệm cơ bản
Là dạng hiển thị của thông tin được chuyển từ
nơi này sang nơi khác

Tín hiệu
Tín hiệu tương tự
Tín hiệu số
Tín hiệu biến đổi liên
tục theo thời gian
f(t)

Tín hiệu rời rạc theo thời gian mà trong đó
thông tin được hiển thị bằng 1 số giá trị xác
định
f(t)

t

t
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1

5

Một số thuật ngữ ...
1
1
BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
T ng quan vi n thông
T ng quan vi n thông
tổng quan viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan viễn thông - Người đăng: Vu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
tổng quan viễn thông 9 10 251