Ktl-icon-tai-lieu

Tra cứu hộ khẩu

Được đăng lên bởi Tu Nguyễn Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO ĐÊ XUẤT
Để đảm bảo việc thu thập thông tin xác minh, thẩm tra lý lịch phục vụ công tác
tuyển sinh công an nhân dân năm 2012:
Hồ sơ tuyển dụng: Nguyễn Minh Cảnh
SN:1989
Đơn vị tuyển: Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Xin đề xuất lãnh đạo đơn vị cho tôi được mượn, sao chép hồ sơ hộ khẩu NK1
của người có tên sau:
Họ và tên chủ hộ khẩu: Nguyễn Văn Thành
SN: 1956
Số hộ khẩu:506
Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
HKTT: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Kính mong lãnh đạo quan tâm, giải quyết./.
Lãnh đạo đơn vị

Cán bộ đề xuất

Nguyễn Thanh Tú

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO ĐÊ XUẤT
Để đảm bảo việc thu thập thông tin xác minh, thẩm tra lịch phục vụ công tác
tuyển sinh công an nhân dân năm 2012:
Hồ sơ tuyển dụng: Nguyễn Minh Cảnh SN:1989
Đơn vị tuyển: Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
Xin đề xuất lãnh đạo đơn vị cho tôi được mượn, sao chép hồ hộ khẩu NK1
của người có tên sau:
Họ và tên chủ hộ khẩu: Nguyễn Văn Thành SN: 1956
Số hộ khẩu:506
Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
HKTT: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Kính mong lãnh đạo quan tâm, giải quyết./.
Lãnh đạo đơn vị Cán bộ đề xuất
Nguyễn Thanh Tú
Tra cứu hộ khẩu - Người đăng: Tu Nguyễn Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tra cứu hộ khẩu 9 10 432