Ktl-icon-tai-lieu

Tra cứu văn bản tiếng Việt dựa trên kỹ thuật phân cụm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2241 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Lê Mạnh Hùng

Tra Cứu Văn Bản Tiếng Việt Dựa Trên Kỹ Thuật Phân Cụm

Chuyên Ngàng: Truyền Dữ Liệu Và Mạng Máy Tính
Mã số: 10B60.48.15-0079

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2012

Luậnvănđượchoànthànhtại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ngườihướngdẫnkhoahọc: TS Nguyễn Hữu Quỳnh

Phảnbiện 1: ………………………………………………………………

Phảnbiện 2: ………………………………………………………………

LuậnvănsẽđượcbảovệtrướcHộiđồngchấmluậnvănthạcsĩtạiHọcviệnCôngnghệBưu
chínhViễnthông
Vàolúc: .......giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Cóthểtìmhiểuluậnvăntại:
- ThưviệncủaHọcviệnCôngnghệBưuchínhViễnthông

1

MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay, thông tin là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người trên
mọi lĩnh vực. Hằng ngày có hàng triệu văn bản, trang web được đưa lên hệ thống
máy chủ, làm phong phú hệ thống tài nguyên khổng lồ này. Tuy nhiên, chúng ta
không thể sử dụng thông tin trong hệ thống thông tin khổng lồ này nếu không tổ chức
và khai thác nguồn tài nguyên này hiệu quả.
Kỹ thuật tra cứu thông tin đã và đang được nghiên cứu, phát triển trong nhiều
lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, kinh tế...Những kiến thức liên quan đến tra
cứu thông tin là rất rộng và tổng hợp, bao gồm thuật toán, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ
liệu, các hệ thống phân tán, tính toán song song, tổ chức tệp (file), khai phá dữ liệu
(data mining). Do đó, việc nghiên cứu về tra cứu thông tin sẽ rất hữu ích.
Các nghiên cứu đối với tiếng Anh đã có một số công trình công bố và một số
hệ thống được đưa vào ứng dụng []. Tuy nhiên đối với tiếng Việt, hiên nay chỉ có một
số các công trình được công bố [9,10,19] mà chưa có ứng dụng cụ thể đối với tra cứu
tiếng Việt. Vấn đề này chính là động lực để luận văn chọn đề tài “Tra cứu văn bản
tiếng Việt dựa trên kỹ thuật phân cụm”.

Các đóng góp của luận văn

- Nghiên cứu, cải tiến một số phương pháp tra cứu đối với văn bản tiếng
Anh áp dụng cho tiếng Việt.
- Sử dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm nâng cao hiệu năng của
hệ thống tra cứu văn bản tiếng Việt.
- Trên cơ sở phương pháp đã được nghiên cứu, luận văn tiến hành xây
dựng hệ thống tra cứu thông tin và ứng dụng trong tra cứu thông tin tiếng Việt.
Cấu trúc luận văn gồm có ba chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về tra cứu văn bản.
Chương 2: Trình bày kỹ thuật tra cứu thông tin sử dụng kỹ thuật phân cụm.
Chương 3: Trình bày hệ thống tra cứu thông tin và ứng dụng vào tra cứu thông
tin tiếng Việt.

2

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TRA C...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
Lê Mạnh Hùng
Tra Cứu Văn Bản Tiếng Việt Dựa Trên Kỹ Thuật Phân Cụm
Chuyên Ngàng: Truyền Dữ Liệu Và Mạng Máy Tính
Mã số: 10B60.48.15-0079
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2012
Tra cứu văn bản tiếng Việt dựa trên kỹ thuật phân cụm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tra cứu văn bản tiếng Việt dựa trên kỹ thuật phân cụm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tra cứu văn bản tiếng Việt dựa trên kỹ thuật phân cụm 9 10 388