Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kiểm toán cho các bạn tham khảo đây

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
1.1. Kiểm tra Dự án cầu vượt Ngã tư sở, theo hợp đồng kiểm toán đã ký với Chủ đầu tư Dự án, nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn thành tiến độ Dự án
TL : Là loại hình kiểm toán hoạt động do các kiểm toán viên độc lập thực hiện.
1.2. Kiểm toán dùng để đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của dây chuyền sản xuất mới lắp đặt
TL : là kiểm toán hoạt động.
1.3. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, kiểm toán viên độc lập A phụ trách cuộc kiểm toán đã nhận quà tặng là cuốn lịch của ngân hàng, đồng thời nhận lời mời đi ăn cơm trưa với kế toán trưởng ngân hàng
TL : là vi phạm tính độc lập trong kiểm toán.
1.4. Kiểm toán viên (độc lập) A nắm giữ 2% cổ phiếu trong công ty Z, do đó A không được phép kiểm toán công ty Z do không bảo đảm tính độc lập.
TL : đúng.
1.5. Bản chất của kiểm toán
TL : là kiểm tra số liệu kế toán.
1.6. Tính độc lập của các kiểm toán viên nội bộ chỉ được bảo đảm
TL : một cách tương đối.
1.7. Tính độc lập của các kiểm toán viên nội bộ hoàn toàn không được bảo đảm do
TL : đây là một bộ phận thuộc đơn vị và chịu sự quản lý của ban lãnh đạo đơn vị.
1.8. Tiêu chuẩn kiểm toán viên theo IFAC, tiêu chuẩn quan trọng mang nét đặc thù nghề kiểm toán
TL : là tính độc lập.

CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN


3.1. Những câu nào sau đây không phải là 1 trong 5 thành phần của hệ thống KSNB theo COSO
a. Đánh giá rủi ro
b. Các chính sách kiểm soát nội bộ
c. Giám sát, theo dõi
d. Thông tin truyền thông

3.2. Những câu nào sau đây là sai
a. Kiểm soát phát hiện có trước kiểm soát ngăn ngừa
b. Kiểm soát sửa sai có trước kiểm soát ngăn ngừa
c. Kiểm soát ngăn ngừa tương đương với kiểm soát phát hiện
d. Kiểm soát ngăn ngừa có trước kiểm soát phát hiện

3.3. Những câu nào sau đây về môi trường kiểm soát là sai
a. Thái độ của nhà quản lý đối với hệ thống KSNB và hành vi đạo đức có 1 ảnh hưởng không đáng kể đến hành động, suy nghĩ của nhân viên
b. Một cấu trúc tổ chức phức tạp, không rõ ràng có thể sẽ đem đến nhiều vấn đề phức tạp
c. Việc ghi lại (trên giấy) các chính sách và hướng dẫn thực hiện các thủ tục là một trong những công cụ quan trọng để phân chia quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức
d. Giám sát là một việc quan trọng trong một tổ chức mà không thể thực hiện báo cáo trách nhiệm hoặc tổ chức đó quá nhỏ để có thể phân chia chức năng, nhiệm vụ đầu đủ

3.4. Những chức năng kế toán nào sau đây phải được tách biệt để đạt được việc phân chia các chức năng hiệu quả:
a. Kiểm soát, ghi chép và theo dõi
b. Xét duyệt, ghi chép và bảo quản tài sản
c. Kiểm soát, bảo quản tài sản và xét duyệt
d. Theo dõi, ghi chép và hoạch định
Trắc nghiệm kiểm toán cho các bạn tham khảo đây - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trắc nghiệm kiểm toán cho các bạn tham khảo đây 9 10 603