Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm quản trị học căn bản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:
a. Đúng b. Sai
2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:
a. Đúng b. Sai
3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:
a. Đúng b. Sai
4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:
a. Đúng b. Sai
5) Ra quyết định là một nghệ thuật:
Trắc nghiệm quản trị học căn bản - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trắc nghiệm quản trị học căn bản 9 10 404