Ktl-icon-tai-lieu

Trang phục thể thao

Được đăng lên bởi jjlvmoon
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Bộ môn: CÔNG NGHỆ MAY

GIÁO TRÌNH

THIẾT KẾ TRANG PHỤC 5

Người soạn: ThS. TRẦN THANH HƯƠNG

(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ)
-TP. HỒ CHÍ MINH 2007-

Truong DH SPKT TP. HCMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Bộ môn: CÔNG NGHỆ MAY

GIÁO TRÌNH

THIẾT KẾ TRANG PHỤC 5
u
DH S
g
n
ruo

K
pham

M

P. HC
uat T

y th

©T
yen
u
q
an

B

Người soạn: ThS. TRẦN THANH HƯƠNG

(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ)
-TP. HỒ CHÍ MINH 2007-

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMKhoa Công nghệ May & Thời trang - Trường ĐH. Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

MÔN HỌC: THIẾT KẾ TRANG PHỤC 5

1. Tên học phần: Thiết kế trang phục 5
2. Mã số môn học: 1251175
3. Số đơn vị học trình : 4
4. Điều kiện tiên quyết:
5. Mô tả: môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức để thiết kế mẫu mới,
các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế, phương pháp xây dựng tài liệu kỹ
thuật và phương pháp xây dựng các loại mẫu dùng cho sản xuất may công
nghiệp.
M
6. Mục tiêu và nội dung vắn tắt của học phần: môn học
trang
. HC bị cho sinh viên
P
T
t
thua mới, các yếu tố ảnh
kiến thức lý thuyết và thực hành trong việc thiết kế
ymẫu
K
ham trình cung cấp cho người học
u pgiáo
hưởng đến quá trình thiết kế mẫu. Đặc biệt,
S
H
ng D hỗ trợ và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật
phương pháp thiết kế mẫu cơ bản,
uomẫu
r
T
n©
cho ngành may.
quye
n
a
B phần:
7. Nội dung chi tiết học

ThS. TRẦN THANH HƯƠNG - 2007

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

1

Truong DH SPKT TP. HCMKhoa Công nghệ May & Thời trang - Trường ĐH. Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

Chương 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHỌN LỰA NGUYÊN LIỆU

VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MẪU TRANG PHỤC TỪ MẪU CƠ BẢN
I.

Các nguyên tắc lựa chọn nguyên phụ liệu may:

Trước khi tiến hành thiết kế các sản phẩm may, chúng ta cần có những hiểu biết nhất định về
nguyên phụ liệu và ảnh hưởng của chúng đến kết cấu và kiểu dáng của sản phẩm may.
I.1.Tìm hiểu nguyên phụ liệu:
I.1.1. Thành phần cấu tạo của nguyên phụ liệu:
Để tiến hành thiết kế được sản phẩm may, chúng ta cần tìm hiểu về thành phần cấu tạo
và tính chất lý hóa của các loại xơ sợi cấu tạo nên các nguyên phụ liệu may. Chúng có vai trò
không nhỏ trong việc tạo hình dáng chuẩn cho sản phẩm. Việc tìm hiểu thành phần cấu tạo
này giúp ta có tâm thế chuẩn bị và xử lý đạt hiệ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TỜNG ĐẠI HỌC PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGH MAY VÀ THỜI TRANG
B môn: CÔNG NGHỆ MAY
GIÁO TRÌNH
THIẾT KẾ TRANG PHC 5
Người soạn: ThS. TRN THANH HƯƠNG
(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NI B)
-TP. HỒ CHÍ MINH 2007-
Trang phục thể thao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang phục thể thao - Người đăng: jjlvmoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Trang phục thể thao 9 10 675