Ktl-icon-tai-lieu

Trang phục VN

Được đăng lên bởi vanvudilinh-gmail-com
Số trang: 305 trang   |   Lượt xem: 2384 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐOÀN THỊ TÌNH

TRANG PHỤC
VIỆT NAM
(Dân tộc Việt)
VIETNAMESE COSTUMES THROUGH THE AGES

Nhà xuất bản Mỹ thuật
2006

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới đất nước theo hướng công
nghiệp hóa - hiện đại hóa, mỹ thuật tự nó đã phân chia thành nhiều lĩnh
vực chuyên sâu, nhất là đối với ngành nghệ thuật trang trí - ứng dụng
đang trên đà phát triển cực kỳ mạnh mẽ.
Một hoạt động thực tiễn quá năng động có thể sẽ kém hiệu quả nếu
như khoảng cách giữa thực tiễn và nhận thức lý luận là quá xa nhau,
thậm chí hoạt động thực tiễn có thể bị mất phương hướng hoặc đi trệch.
Nghệ thuật trang trí - ứng dụng nói chung và nghệ thuật trang phục nói
riêng chắc chắn không nằm ngoài qui luật đó.
Những vấn đề về trang phục - từ truyền thống đến hiện đại - là những
vấn đề của văn hóa, của mô hình thẩm mỹ, của sáng tạo và khoa học
thích nghi, lại càng khó hơn khi nghiên cứu trang phục với tư cách của
một phạm trù lịch sử.
Trên thực tế đã có một số công trình nghiên cứu về trang phục Việt
Nam. Tuy nhiên, công phu sưu tập tư liệu, đặc biệt là tư liệu hình ảnh,
khả năng mô tả và phân tích hệ thống khá thuyết phục của tác giả Đoàn
Thị Tình thể hiện trong cuốn Trang phục Việt Nam / Dân tộc Việt - chính
là lý do để Nhà xuất bản Mỹ thuật lựa chọn công trình nghiên cứu này.
Tác giả - họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ nghệ thuật học Đoàn Thị Tình là
người đã từng tham gia thiết kế trang phục cho các bộ phim: Số đỏ, Điện
Biên Phủ, Thời xa vắng…; các vở sân khấu: Trắng hoa mai, Đào Tấn
chém Bồi Ba, Bầu trời mặt đất, Giấc mộng đêm hè, Vua Lia, Trăng soi
sân nhỏ…, và hiện đang giảng dạy về trang phục tại các trường Đại học

Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Viện Đại học
Mở…
Nhà xuất bản Mỹ thuật xin trân trọng giới thiệu cuốn Trang phục Việt
Nam / Dân tộc Việt cùng giới chuyên môn và đông đảo bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT

LỜI TÁC GIẢ

Dân tộc Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ
nước oanh liệt với một nền văn hóa phong phú, độc đáo, lâu đời. Nền
văn hóa ấy được tìm hiểu và giới thiệu về nhiều mặt, nhưng vẫn còn
những đối tượng chưa được tổng hợp thành những chuyên đề nghiên
cứu. Chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh văn hóa của dân tộc còn
ít được quan tâm, tuy rằng đối tượng này không kém phần quan trọng:
vấn đề trang phục.
Hơn nhau tấm áo manh quần,
Thả ra bóc trần ai cũng như ai.
(Ca dao Việt Nam)
Bằng “con mắt trang phục” thì bên cạnh nội dung khẳng định con
người là bình đẳng, còn là vấn đề về giá trị văn hóa, xã hội của “cái áo,
cái ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trang phục VN - Người đăng: vanvudilinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
305 Vietnamese
Trang phục VN 9 10 511