Ktl-icon-tai-lieu

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 3
1.1. Khái niệm về tranh chấp lao động 3
1.2. Các hình thức tranh chấp lao động: 3
1.3. Nguyên nhân gây ra tranh chấp lao động 3
1.3.1. Bên ngoài 3
1.3.2. Trong nội bộ tổ chức 4
1.3.3. Trong nội bộ người lao động 5
1.4. Giải quyết tranh chấp lao động 5
1.4.1. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động 5
1.4.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan 6
1.4.3. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động 7
1.4.3.1. Tranh chấp lao động cá nhân 7
1.4.3.2. Tranh chấp lao động tập thể 8
1.4.4. Những điều nên và không nên làm: 11

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 12
2.1 Phân tích thực trạng 12
2.2 Nhận xét - đánh giá: 13

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 15

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ 17
4.1 Kết luận 17
4.2 Một số tình huống thực tế 18
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động 9 10 849