Ktl-icon-tai-lieu

trích ngang đối tượng

Được đăng lên bởi Cánh Rừng Mùa Đông
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỐI TƯỢNG CĐHH
XÃ: HOÀ PHONG
STT

Họ Và Tên

Năm Sinh

Nơi ở Hiện nay

Tỷ lệ

Mức tiền

1

Nguyễn Đình Cảo

1945

Phúc Miếu

1.840 000đ

2

Lê Xuân Trường

1946

Phúc Miếu

1.840 000đ

3

Lê Quang Bàng

1950

Phúc Miếu

1.840 000đ

4

Nguyễn Văn Then

1948

Phúc Miếu

1.840 000đ

5

Vũ Xuân Đến

1949

Vân Dương

1.840 000đ

6

Nguyễn Văn Nghị

1942

Vân Dương

1.840 000đ

7

Vũ Anh Đỡ

1952

Vân Dương

1.840 000đ

8

Phạm văn Cốc

1950

Vân Dương

1.840 000đ

9

Đào Đình Hùng

1959

Thuần Mỹ

1.840 000đ

10

Nguyễn Đình Giống

1951

Phúc Thọ

1.840 000đ

11

Phạm Quang Nguyệt

1947

Phúc Thọ

1.840 000đ

12

Vũ Văn Cầm

1948

Hoà Đam

1.840 000đ

13

Vũ Văn Phượng

1950

Hoà Đam

1.840 000đ

Ghi chú

14

Vũ Xuân Kiều

1937

Hoà Đam

1.840 000đ

15

Vũ Duy Tuấn

1979

Thuần Mỹ

1.100.000đ

16

Nguyễn Văn Huyên

1974

Vân Dương

1.100.000đ

17

Nguyễn Thị Ngát

1977

Phúc Thọ

1.100.000đ

18

Nguyễn Thị Hoa

1978

Vân Dương

1.100.000đ

19

Vũ Thị Bé

1979

Hoà Đam

1.100.000đ

20

Phạm Quang Minh

1978

Phúc Thọ

660.000 đ

21

Bùi Văn Tiệp

1982

Hoà Lạc

660.000 đ

22

Vũ Văn Dũng

1985

Hoà Đam

660.000 đ

23

Lê Thị Hiền

1979

Phúc Miếu

660.000 đ

24

Lê Thị Hằng

1972

Phúc Miếu

660.000 đ

25

Bùi Ngọc Phú

1972

Phúc Lai

660.000 đ

26

Vũ Thị Nhiên

1984

Vân Dương

660.000 đ

27

Vũ Văn Dũng

1983

Hoà Lạc

660.000 đ

28

Vũ Thị Lý

1978

Hoà Đam

660.000 đ

29

Bùi Thị Thanh

1981

Hoà Lạc

660.000 đ

30

Vũ Thị Tạo

1979

Hoà Đam

660.000 đ

31

Phạm Thị Hoan

1985

Vân Dương

660.000 đ

32

Phạm Thị Hường

1974

Phúc Thọ

660.000 đ

33

Vũ Thị Hường

1977

Hoà Đam

660.000 đ

34

Nguyễn Thị Diễn

1983

Hoà Lạc

660.000 đ

35

Cao Thị Hiên

1977

Hoà Lạc

660.000 đ

36

Vũ Văn Thường

1975

Hoà Lạc

660.000 đ

37

Võ Huy Đức

1982

Hoà Lạc

660.000 đ

38

Vũ Anh Đức

1978

Vân Dương

660.000 đ

39

Phạm Thị Bé

1985

Phúc Miếu

660.000 đ

40

Phạm Quang Bạo

1976

Vân Dương

660.000 đ

41

Nguyễn Đình Hùng

1967

Vân Dương

660.000 đ

42

Vũ Văn Hải

1987

Thuần Mỹ

660.000 đ

43

Nguyễn Văn Quynh

1977

Phúc Miếu

660.000 đ

44

Nguyễn Thị Thuỷ

1983

Phúc Miếu

660.000 đ

45

Nguyễn Văn Tuyên

1968

Phúc Thọ

660.000 đ

46

Vũ Văn Huy

1978

Hoà Lạc

660.000 đ

47

Đào Quốc Tuyển

1989

Thuần Mỹ

660.000 đ

48

Vũ Văn Đức

1974

Phúc Lai

660.000 đ

49

Phạm Đình Thắng

1987

Vân Dương

660.000 đ

50

Nguyễn Đình Khởi

1970

Vân Dương

660.000 đ

51

Nguyễn Đức Tuấn

1982

Vân Dương

660.000 đ

Người Lập

Hoà Phong, n...
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỐI TƯỢNG CĐHH
XÃ: HOÀ PHONG
STT
Họ Và Tên Năm Sinh Nơi ở Hiện nay Tỷ lệ Mức tiền Ghi chú
1 Nguyễn Đình Cảo 1945 Phúc Miếu 1.840 000đ
2 Lê Xuân Trường 1946 Phúc Miếu 1.840 000đ
3 Lê Quang Bàng 1950 Phúc Miếu 1.840 000đ
4 Nguyễn Văn Then 1948 Phúc Miếu 1.840 000đ
5 Vũ Xuân Đến 1949 Vân Dương 1.840 000đ
6 Nguyễn Văn Nghị 1942 Vân Dương 1.840 000đ
7 Vũ Anh Đỡ 1952 Vân Dương 1.840 000đ
8 Phạm văn Cốc 1950 Vân Dương 1.840 000đ
9 Đào Đình Hùng 1959 Thuần Mỹ 1.840 000đ
10 Nguyễn Đình Giống 1951 Phúc Thọ 1.840 000đ
11 Phạm Quang Nguyệt 1947 Phúc Thọ 1.840 000đ
12 Vũ Văn Cầm 1948 Hoà Đam 1.840 000đ
13 Vũ Văn Phượng 1950 Hoà Đam 1.840 000đ
trích ngang đối tượng - Trang 2
trích ngang đối tượng - Người đăng: Cánh Rừng Mùa Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
trích ngang đối tượng 9 10 705