Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày khái quát về huấn luyện lực lượng bảo hiểm ? Các doanh nghiệp BCVT huấn luyện lực lượng bảo hiểm như vậy không ?

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Huấn luyện lực lượng BH :
Những người được chọn vào làm việc cho Cty có thể đã có những kiến thức kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên cũng có những người có rất ít hay không có những kiến thức kỹ năng cần thiết. Vì thế, Cty phải tổ chức huấn luyện cho những thành viên này trước khi thực hiện công việc bán hàng thực sự. Tùy theo Cty kinh doanh hàng hóa có tính phức tạp hay đơn giản thì th.gian huấn luyện ngắn hay dài.
a- Các hình thức huấn luyện : 2 hình thức
+ Huấn luyện ban đầu : Đ.với các nhân viên mới được tuyển chọn vào Cty, họ phải qua 1 chương huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ về các n.dung sau :
* Giới thiệu về Cty :
- Lịch sử và truyền thống của Cty
- M.tiêu, tầm nhìn của Cty ( Misson & Vision )
- Cơ cấu tổ chức quản lý của Cty
- Chiến lược, chính sách k.doanh của Cty.
- Các phòng ban chức năng, các cán bộ phụ trách
- Tình hình sản xuất k.doanh hiện tại và tương lai của Cty.
* Giới thiệu các loại sản phẩm, d.vụ của Cty :
- Các loại sản phẩm, d.vụ
- Quy trình khai thác, thể lệ thủ tục
- Chu kỳ sống của các s.phẩm
- Lợi ích, công dụng của các sản phẩm, d.vụ đ.với kh.hàng
- Các s.phẩm d.vụ cùng loại của các đ.thủ cạnh tranh. So sánh ưu, nhược điểm, thị phần.
* Giới thiệu về kh.hàng của Cty :
- Các kh.hàng lớn. Hồ sơ kh.hàng lớn
- Các nhóm kh.hàng khác nhau. Mức độ tiêu thụ và xu hướng trong tương lai. Động cơ, thói quen mua của các nhóm kh.hàng
* Giới thiệu về các đối thủ c.tranh của Cty :
- Các đối thủ hiện tại cũng như trong tương lai của Cty
- Chiến lược và ch.sách k.doanh của các đối thủ c.tranh
- Kh.hàng, thị phần của các đối thủ c.tranh
* Giới thiệu về kỹ thuật bán hàng :
* Giới thiệu về cơ chế, chính sách đối với lực lượng bán hàng :
- Điều kiện làm việc
- Cơ hội học tập, thăng tiến
- Quyền lợi, trách nhiệm đ.với người bán hàng
- Cơ chế đãi ngộ vật chất, tinh thần đ.với người bán hàng
+ Huấn luện bổ sung : Nhằm cập nhật cho lực lượng bán hàng hiện tại các thông tin mới nhất về :
Trình bày khái quát về huấn luyện lực lượng bảo hiểm ? Các doanh nghiệp BCVT huấn luyện lực lượng bảo hiểm như vậy không ? - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trình bày khái quát về huấn luyện lực lượng bảo hiểm ? Các doanh nghiệp BCVT huấn luyện lực lượng bảo hiểm như vậy không ? 9 10 795