Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo anh chị nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng HCM . vì sao?

Được đăng lên bởi Đậu Đậu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ôn tập
Câu 1: Trình bày nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí
Minh. Theo anh chị nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư
tưởng HCM . vì sao?
Đáp án:
Bất cứ một TT nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành, đó chính là tuân theo
qui luật hình thành TT từ ít đến nhiều, từ hình thức đến nội dung, bản chất. Vì vậy,
TTHCM cũng ko nằm ngoài qui luật đó.
1. Nguồn gốc:
a. giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN:
-Trước tiên là chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và
giữ nước của nhân dân ta từ bao đời nay
- Thứ 2 là tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết , tương thân tương ái ,”lá
lành đùm lá rách” trong hoạn nạn,khó khăn.
- Thứ 3 là truyền thống lạc quan yêu đời niềm tin vào chính mình, tin tưởng vào sự
thắng lợi của chân lý và chính nghĩa.
- Thứ 4 là nhân dân ta có truyền thống cần cù, dung cảm, thông minh sáng tạo
trong sản xuất và chiến đấu , đồng thời ham học hỏi và không ngừng mở rộng đón
nhận tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Thứ 5 là trí thông minh sáng tạo, quý trọng hiền tài , khiêm tốn , để làm giàu cho
văn hóa dân tộc.
b. Tinh hoa nhân loại:
- Tinh hoa văn hoá phương Đông: Người tiếp thu Đạo phật và Nho giáo
+ Về nho giáo: Người tiếp thu những mặt tích chực của Nho giáo đó là những
triết lý hành động , tư tưởng nhập thế hành đạo , giúp đời ước vọng về 1 XH bình
trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh tu thân dưỡng tính đề cao văn hóa lễ
giáo , tạo gia truyền thống hiếu học.
+ Về phật giáo: người tiếp thu và ảnh hưởng sâu sắc các tư tưởng vị tha, từ bi
bác ái cứu khổ , cứu nạn, thương ng như thể thương thân ; nếp sống trong sạch,
giản dị, chăm lo việc thiện, tinh thần làm chủ, đề cao lao động, chống lười biếng, là
Trình bày nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo anh chị nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng HCM . vì sao? - Trang 2
Trình bày nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo anh chị nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng HCM . vì sao? - Người đăng: Đậu Đậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Trình bày nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo anh chị nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng HCM . vì sao? 9 10 894