Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày và phân tích, nhận xét về các loại hình bán hàng BĐ, xu hướng thay đổi ? Vì sao ?

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các loại bán hàng BĐ :
-Hoạt động bán hàng là 1 lĩnh vực rất rộng, gồm nhiều loại hình. Mỗi loại hình có những đ.điểm riêng, đòi hỏi các ph.pháp tiếp cận khác nhau với kh.hàng. Một cách khái quát, có thể chia kh.hàng thành 2 loại : Kh.hàng là người tiêu dùng c.cùng và kh.hàng c.nghiệp.
-Kh.hàng là người t.dùng c.cùng là người mua s.phẩm (hàng hoá, d.vụ) phục vụ cho m.đích t.dùng cá nhân của gia đình. Việc bán hàng cho kh.hàng c.cùng thường được thực hiện tại các cửa hàng, qua đ.thoại, qua internet.
-Kh.hàng c.nghiệp mua s.phẩm ph.vụ cho hoạt động của d.nghiệp, c.quan hay để bán lại cho các kh.hàng khác. số lượng khách loại này ít nhưng doanh số bán sẽ lớn.
-C.cứ vào cách phân chia kh.hàng như vậy, ta có thể thấy có các loại hình bán hàng BĐ sau đây:
* Bán hàng tại điểm bán hàng BĐ :
-Đây là loại hình bán hàng chủ yếu hiện nay của chúng ta. Với mạng lưới trên 5.000 b.cục, đại lý và trên 7.000 điểm BĐVHX cho phép mang d.vụ BCVT đến với quảng đại dân chúng. Đây cũng là 1 thế mạnh của mạng lưới phân phối của chúng ta. Tuy nhiên, cũng cần phải đánh giá về mặt hiệu quả k.tế.
-Đ.điểm cơ bản đ.với loại hình bán hàng này là th.gian giao tiếp ngắn và tương đối bị động, gây kh.khăn cho việc tìm hiểu tâm lý, thị hiếu của kh.hàng. Tuy nhiên, nếu kh.hàng hài lòng thì họ sẽ mua thường xuyên, khi đó người bán hàng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn để hiểu rõ họ hơn.
-C.cấp d.vụ BCVT tại các b.cục tạo nhiều đ.kiện thuận lợi cho kh.hàng. Nếu chúng ta c.cấp được nhiều d.vụ đa dạng tại các ghisê thì sẽ thu hút được nhiều kh.hàng. Khi đến các b.cục, kh.hàng có cơ hội tiếp cận với nhiều thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, họ lại được c.cấp thông tin đầy đủ về các s.phẩm, d.vụ BCVT để lựa chọn.
-Số lượng kh.hàng đến giao dịch tại các ghisê thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số kh.hàng của BĐ. Tuy nhiên, d.thu mang lại chiếm tỷ trọng nhỏ, vì phần lớn kh.hàng mua lẻ, số lượng ít.
Trình bày và phân tích, nhận xét về các loại hình bán hàng BĐ, xu hướng thay đổi ? Vì sao ? - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trình bày và phân tích, nhận xét về các loại hình bán hàng BĐ, xu hướng thay đổi ? Vì sao ? 9 10 376