Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày và phân tích tính hợp lí, hợp pháp của Quyết định quản lí hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Khái niệm: Quyết định quản lí hành chính nhà nước là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền, được ban hành trên cơ sở và để thi hành luật theo thủ tục do pháp luật quy định, nhằm định ra chủ trương, chính sách, nhiệm vụ lớn có tính định hướng trong quản lí nhà nước, hoặc đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ quy phạm pháp luật hiện hành, làm thay đổi hiệu lực của chúng, hoặc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể, để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng quản lí nhà nước.
Trình bày và phân tích tính hợp lí, hợp pháp của Quyết định quản lí hành chính nhà nước - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trình bày và phân tích tính hợp lí, hợp pháp của Quyết định quản lí hành chính nhà nước 9 10 413