Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày về đàm phán theo nguyên tắc ? Áp dụng khi nào ?

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đàm phán theo ng.tắc :
-Là loại đàm phán mà hai bên cùng nhau giải quyết v.đề, cùng nhau đưa ra các phương án trước khi quyết định chọn phương án nào. Kết quả lựa chọn phải dựa trên các tiêu chuẩn kh.quan
-Phương pháp đàm phán này khắc phục nhược điểm của cả hai ph.pháp đàm phán cứng và đàm phán mềm. Đàm phán theo ng.tắc có các đ.điểm sau :
- Những người đàm phán cùng nhau giải quyết v.đề.
- Mục tiêu là đưa ra một thoả thuận sáng suốt, hiệu quả và thân thiện.
- Tách c.người ra khỏi v.đề. Cùng nhau tấn công vào v.đề chứ không phải vào c.người.
- Mềm mỏng với c.người, cứng với v.đề.
- Tập trung vào lợi ích của hai bên, không vào lập trường.
- Sáng tạo ra các phương án cùng có lợi cho cả hai bên.
- Xem xét các phương án dựa vào các tiêu chuẩn khách quan.
- Lập luận và lắng nghe đối tác.
b/ Áp dụng khi :
Đàm phán theo ng.tắc được áp dụng khi cả hai bên đều mong muốn giải quyết v.đề trên cơ sở hai bên cùng có lợi, dựa trên các tiêu chuẩn kh.quan.
Trình bày về đàm phán theo nguyên tắc ? Áp dụng khi nào ? - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trình bày về đàm phán theo nguyên tắc ? Áp dụng khi nào ? 9 10 117