Ktl-icon-tai-lieu

Trung Quốc

Được đăng lên bởi trankimanh21081998
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vạn lí trường thành:

Tử Cấm Thành:

Toàn cảnh cố cung

Thiên An Môn

Thiên Đàn

Điên Thái Hòa

Di Hòa Viên
1. Lạc Thọ Đường

2. Hồ Côn Minh

3. Hương Phật Các

5. Cầu Thập Thất Khổng

Tượng Phật bằng ngọc thạch trong cung điện được tạc từ một khối ngọc thạch trắng và được khảm đá

Tượng Phật nằm ngủ đúc bằng đồng đỏ,sơn mài

...
Vạn lí trường thành:
Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trung Quốc - Người đăng: trankimanh21081998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trung Quốc 9 10 927