Ktl-icon-tai-lieu

Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ thể loại

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2982 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ
góc độ thể loại
Nguyễn Thị Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghệ thuật xây dựng kết cấu và tạo tình huống trong truyện ngắn Đỗ
Bích Thúy. Nghệthuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy.
Ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy
Keywords. Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
* Truyện ngắn với những đặc điểm riêng có thể coi là một thể loại bắt nhịp nhanh
với những chuyển biến muôn màu của đời sống xã hội.
* Ở Việt Nam, kể từ giai đoạn xuất hiện đầu tiên vào những thập niên đầu thế kỉ
XX đến nay và đặc biệt từ sau năm 1986, sự cởi mở nhiều chiều của đời sống xã hội
đã tạo tiền đề để truyện ngắn Việt Nam có những chuyển biến mạnh mẽ. Bên cạnh
những đổi mới về quan điểm thẩm mĩ, tư duy nghệ thuật… văn học Việt Nam hiện
đại còn ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đội ngũ sáng tác. Sự xuất hiện
ngày càng đông đảo của các cây bút nữ là một trong những biến chuyển đó. Họ đã
đem lại một luồng sinh khí mới cho văn xuôi giai đoạn này, đặc biệt là ở mảng
truyện ngắn.
* Hiện nay, Đỗ Bích Thúy là một trong số những cây bút trẻ được độc giả và giới
nghiên cứu phê bình văn học đánh giá cao và đặt niềm tin vào sự phát triển trong
tương lai. Tuy sáng tác của Đỗ Bích Thúy khá phong phú về mặt thể loại nhưng tạo
được ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả lại chính là những truyện ngắn của chị.
Bằng giọng văn tinh tế, câu văn dung dị cùng cách tìm tòi và triển khai những vấn
đề của đời sống mang phong vị riêng, truyện ngắn Đỗ Bích Thúy có nhiều yếu tố
cách tân về mặt thi pháp. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhà
văn trẻ này đã tạo ra được dấu ấn của riêng mình bằng chính cách chị tiếp cận và
phản ánh hiện thực ở một mảng đề tài không xa lạ: dân tộc – miền núi.
* Qua đề tài này, chúng tôi hi vọng đóng góp một cách nhìn nhận về một gương
mặt văn học và từ đó thấy được diện mạo đa sắc màu của văn chương đương đại.

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ :
* Nhiều bài viết trên các báo, tạp chí và một số luận văn thạc sĩ gần đây có đề
cập đến dấu ấn vùng miền hay cảm hứng sáng tác như một nét riêng làm nên văn
phong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy. Và không ít các nhà văn, nhà nghiên cứu và phê
bình văn học như Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Lê Thành Nghị… cũng đánh giá cao
về hình tượng nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu trong sáng tác c...
Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ
góc độ thể loại
Nguyễn Thị Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghệ thuật xây dựng kết cấu tạo tình huống trong truyện ngắn Đỗ
Bích Thúy. Nghệthuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy.
Ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy
Keywords. Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
* Truyện ngắn với những đặc điểm riêng có thể coi là một thể loại bắt nhịp nhanh
với những chuyển biến muôn màu của đời sống xã hội.
* Việt Nam, kể từ giai đoạn xuất hiện đầu tiên vào những thập niên đầu thế kỉ
XX đến nay và đặc biệt từ sau năm 1986, sự cởi mở nhiều chiều của đời sống xã hội
đã tạo tiền đề để truyện ngắn Việt Nam những chuyển biến mạnh mẽ. Bên cạnh
những đổi mới về quan điểm thẩm mĩ, duy nghthuật… văn học Việt Nam hiện
đại còn ghi nhận những chuyển biến tích cực trong đội ngũ sáng tác. Sự xuất hiện
ngày càng đông đảo của các y bút nữ một trong những biến chuyển đó. Họ đã
đem lại một luồng sinh khí mới cho văn xuôi giai đoạn y, đặc biệt mảng
truyện ngắn.
* Hiện nay, Đỗ Bích Thúy là một trong số những cây bút trẻ được độc giả và giới
nghiên cứu phê bình văn học đánh giá cao đặt niềm tin vào sự phát triển trong
tương lai. Tuy sáng tác của Đỗ Bích Thúy khá phong phú về mặt thể loại nhưng tạo
được ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả lại chính những truyện ngắn của chị.
Bằng giọng văn tinh tế, câu văn dung dị cùng cách tìm tòi triển khai những vấn
đề của đời sống mang phong vị riêng, truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhiều yếu tố
cách tân về mặt thi pháp. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhà
văn trẻ y đã tạo ra được dấu ấn của riêng mình bằng chính cách chị tiếp cận
phản ánh hiện thực ở một mảng đề tài không xa lạ: dân tộc – miền núi.
* Qua đề tài này, chúng tôi hi vọng đóng góp một cách nhìn nhận về một ơng
mặt văn học và từ đó thấy được diện mạo đa sắc màu của văn chương đương đại.
Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ thể loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ thể loại - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ thể loại 9 10 771