Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thông cá nhân trong xu thế bùng nổ thông tin hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2359 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Truyền thông cá nhân trong xu thế bùng nổ
thông tin hiện nay
Lê Minh Thanh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Duy Thông
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Làm rõ những vấn đề chung về truyền thông cá nhân, khái lược một số
dạng thức thông tin cá nhân trên mạng Internet. Phân tính những mặt tích cực và tiêu
cực của truyền thông cá nhân trên mạng Internet thông qua blog và mạng xã hội. Nhận
định xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp phát triển và quản lý cho truyền thông
cá nhân.
Keywords: Truyền thông; Báo chí; Bùng nổ thông tin
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, sự ra đời và phát triển của Internet (Interconnected System
of Network) - hệ thống thông tin toàn cầu, thực sự đã và đang làm nên một cuộc cách mạng
lớn trong lĩnh vực truyền thông. Mạng Internet đã trở thành một trung tâm thông tin tổng hợp
và thậm chí trở thành một thế giới với người sử dụng. Cùng với sự phát triển như vũ bão của
đời sống kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật và sự phát triển ngày càng hiện đại của các công
nghệ truyền thông, việc đưa thông tin qua mạng Internet đã trở thành một vấn đề tất yếu.
Có thể nói, sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông cá nhân, mà
biểu hiện là thư điện tử (e-mail), điện thoại Internet (Internet phone), tán gẫu qua mạng
(chat), website cá nhân, blog (một dạng nhật ký, trang thông tin điện tử cá nhân, website cá
nhân trên mạng Internet), mạng xã hội (social network)… đang mang đến một kỷ nguyên
truyền thông dân chủ mà trong đó blog và mạng xã hội là những biểu hiện tiêu biểu và tích
cực.
Ngày nay, Internet với những ứng dụng vượt trội trong lĩnh vực công nghệ thông tin
đã làm thay đổi các hình thức vui chơi, giải trí, thói quen nghe, xem, đọc, viết của con người.
Các ứng dụng của công nghệ truyền thông mới cho phép con người có thể giao tiếp và thể

hiện mình trên mạng một cách tự tin và thoải mái - điều mà đôi khi họ không thể làm tốt được
ở ngoài cuộc sống thật. Bất cứ ai cũng có thể nói lên những suy nghĩ, những tâm tư, quan
điểm, chính kiến của mình về mọi vấn đề mà họ quan tâm và xã hội quan tâm. Chưa bao giờ,
việc tải thông tin lên mạng lại đơn giản như hiện nay. Chỉ cần có trong tay thiết bị nối mạng
Internet, mọi cá nhân đều có thể đăng tải những thông tin hoặc bất cứ điều gì họ thích trên
mạng. Đó là kết quả sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các phương tiện truyền thông cá
nhân.
Sự bùng nổ của các ph...
Truyền thông cá nhân trong xu thế bùng nổ
thông tin hiện nay
Minh Thanh
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Báo c học; Mã số: 60 32 01
Người ng dẫn: PGS.TS. Vũ Duy Thông
m bảo vệ: 2010
Abstract: Làm rõ những vấn đề chung về truyền thông cá nhân, khái lược một s
dạng thức thông tin nhân trên mng Internet. Phân tính những mặt tích cực tiêu
cực của truyền thông cá nhân trên mạng Internet thông qua blog và mạng xã hội. Nhận
định xu hướng phát triển đề xuất giải pp phát trin quản cho truyền thông
cá nhân.
Keywords: Truyền thông; Báo chí; ng n thông tin
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, sự ra đời và pt triển của Internet (Interconnected System
of Network) - hệ thống thông tin toàn cầu, thực sự đã đang làm n mt cuộc cách mạng
lớn trong lĩnh vực truyn thông. Mạng Internet đã trở tnh mt trung tâm thông tin tổng hợp
thậm chí trthành một thế giới với người sử dụng. Cùng với sự phát trin như bão của
đời sống kinh tế, hội, khoa học kỹ thuật sự phát triển ngày càng hiện đại của các công
nghệ truyn thông, việc đưa thông tin qua mạng Internet đã trở thành mt vấn đề tất yếu.
thnói, sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông nhân,
biểu hiện thư điện tử (e-mail), điện thoại Internet (Internet phone), tán gẫu qua mạng
(chat), website nhân, blog (một dạng nhật ký, trang thông tin điện tnhân, website
nhân trên mạng Internet), mạng hội (social network)… đang mang đến một kỷ nguyên
truyền thông dân chủ trong đó blog mạng hội những biểu hiện tiêu biểu và tích
cực.
Ngày nay, Internet với những ứng dụng vượt trội trong nh vực công nghệ thông tin
đã làm thay đổi các nh thức vui chơi, giải trí, thói quen nghe, xem, đọc, viết của con người.
Các ng dụng của ng nghệ truyền thông mới cho phép con người thể giao tiếp thể
Truyền thông cá nhân trong xu thế bùng nổ thông tin hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thông cá nhân trong xu thế bùng nổ thông tin hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Truyền thông cá nhân trong xu thế bùng nổ thông tin hiện nay 9 10 748