Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thông sự kiện FESTIVAL Huế định kỳ trên báo Thừa Thiên - Huế, Vietnamnet, Vnexpress ( Khảo sát các năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truyền thông sự kiện FESTIVAL Huế định kỳ
trên báo Thừa Thiên - Huế, Vietnamnet,
Vnexpress ( Khảo sát các năm 2000, 2002,
2004, 2006, 2008, 2010)
Hồ Thị Diệu Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về truyền thông trên báo chí, đánh giá những ưu
điểm và hạn chế của các phương tiện truyền thông trong việc thông tin, phản ánh, PR
cho sự kiện Festival Huế. Nghiên cứu quá trình chuyên nghiệp hóa truyền thông sự
kiện Festival Huế định kỳ trên báo Thừa Thiên-Huế, VietnamNet, VnExpress (từ
2000-2010) và truyền thông sự kiện Festival Huế từ góc nhìn PR trong môi trường
truyền thông đầu thế kỷ 21, rút ra những bài học kinh nghiệm cho các phương tiện
truyền thông khi thực hiện chức năng thông tin các sự kiện văn hóa có tầm cỡ trong
nước và trên thế giới. Đưa ra các kiến nghị, đề xuất những giải pháp, mô hình truyền
thông Festival Huế nhằm hướng đến xây dựng một festival chuyên nghiệp, một
festival Huế đặc trưng của Việt Nam.
Keywords. Báo chí học; Phương tiện truyền thông; Tin tức; Festival; Huế

Content.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài
Trong thập niên đầu của thế kỉ 21, Festival Huế được đánh giá là một sự kiện văn
hóa lớn, thành công và đậm đà bản sắc dân tộc. Chính vì thế, đây cũng là sự kiện
truyền thông quan trọng luôn được các phương tiện truyền thông đặc biệt chú ý, thông
tin sâu sát, toàn diện về sự kiện này. Sự kiện Festival Huế được phản ánh dưới góc
nhìn báo chí, không chỉ cung cấp thông tin, giải trí, giới thiệu và truyền thông văn hóa
Huế mà còn giúp cho các cơ quan, ban tổ chức rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa
ra những giải pháp để hoàn thiện hơn công tác tổ chức các kỳ festival sau.
Trên những cơ sở đó, các cơ quan chức năng, ban ngành sẽ có một cái nhìn tổng
thể, toàn diện để tiếp tục xây dựng và phát triển một Festival Huế vừa mang tính dân

tộc vừa mang tính hiện đại, hướng đến tổ chức một festival chuyên nghiệp, hòa chung
vào xu hướng giao lưu và hội nhập văn hóa trong khu vực và trên thế giới.
Với những ý nghĩa thực tiễn đó, tác giả chọn “Truyền thông sự kiện Festival Huế
định kỳ trên báo Thừa Thiên-Huế, VietnamNet, VnExpress (khảo sát các năm 2000,
2002, 2004, 2006, 2008, 2010)” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ của mình.
2. Lịch sử vấn đề
Công trình đầu tiên có thể kể đến là các đánh giá chính thức của các nhà tổ chức
Festival Huế, do Ủy ban Nhân dân t...
Truyền thông sự kiện FESTIVAL Huế định kỳ
trên báo Thừa Thiên - Huế, Vietnamnet,
Vnexpress ( Khảo sát các năm 2000, 2002,
2004, 2006, 2008, 2010)
Hồ Thị Diệu Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình y sở luận về truyền thông trên báo chí, đánh giá những ưu
điểm hạn chế của các phương tiện truyền thông trong việc thông tin, phản ánh, PR
cho sự kiện Festival Huế. Nghiên cứu quá trình chuyên nghiệp hóa truyền thông sự
kiện Festival Huế định kỳ trên báo Thừa Thiên-Huế, VietnamNet, VnExpress (từ
2000-2010) truyền thông sự kiện Festival Huế từ góc nhìn PR trong môi trường
truyền thông đầu thế kỷ 21, rút ra những bài học kinh nghiệm cho các phương tiện
truyền thông khi thực hiện chức năng thông tin các sự kiện văn hóa có tầm cỡ trong
nước trên thế giới. Đưa ra các kiến nghị, đề xuất những giải pháp, hình truyền
thông Festival Huế nhằm hướng đến xây dựng một festival chuyên nghiệp, một
festival Huế đặc trưng của Việt Nam.
Keywords. Báo chí học; Phương tiện truyền thông; Tin tức; Festival; Huế
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài
Trong thập niên đầu của thế kỉ 21, Festival Huế được đánh giá một sự kiện văn
hóa lớn, thành công đậm đà bản sắc dân tộc. Chính thế, đây cũng sự kiện
truyền thông quan trọng luôn được các phương tiện truyền thông đặc biệt chú ý, thông
tin sâu sát, toàn diện về sự kiện y. Sự kiện Festival Huế được phản ánh dưới góc
nhìn báo chí, không chỉ cung cấp thông tin, giải trí, giới thiệu truyền thông văn hóa
Huế còn giúp cho các quan, ban tổ chức rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa
ra những giải pháp để hoàn thiện hơn công tác tổ chức các kỳ festival sau.
Trên những sở đó, các quan chức năng, ban ngành sẽ một cái nhìn tổng
thể, toàn diện để tiếp tục xây dựng phát triển một Festival Huế vừa mang nh n
Truyền thông sự kiện FESTIVAL Huế định kỳ trên báo Thừa Thiên - Huế, Vietnamnet, Vnexpress ( Khảo sát các năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thông sự kiện FESTIVAL Huế định kỳ trên báo Thừa Thiên - Huế, Vietnamnet, Vnexpress ( Khảo sát các năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Truyền thông sự kiện FESTIVAL Huế định kỳ trên báo Thừa Thiên - Huế, Vietnamnet, Vnexpress ( Khảo sát các năm 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) 9 10 716