Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thuyết và lễ hội về Tứ vị Thánh Nương ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết và lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc )

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1016 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Truyền thuyết và lễ hội về Tứ vị Thánh Nương
ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền
thuyết và lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện
Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc )
Long Bằng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học dân gian; Mã số: 60 22 36
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Thức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày các tư liệu điền dã, dựng lại truyền thuyết và lễ hội về Tứ Vị
Thánh Nương ở đền Lộ (Hà Nội). So Sánh truyền thuyết và lễ hội ở đền Lộ (Hà Nội)
với truyền thuyết và lễ hội ở điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc) làm rõ nét tương
đồng và khác biệt của chúng. Làm rõ mối quan hệ giữa truyền thuyết, lễ hội về Tứ
Vị Thánh Nương ở đền Lộ (Hà Nội) và mối quan hệ giữa truyền thuyết, lễ hội về
Dương Thái Hậu ở điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc). Đưa ra một số giá trị của
truyền thuyết và lễ hội về Tứ Vị Thánh Nương ở đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với
truyền thuyết và lễ hội về Dương Thái Hậu ở điện Mẫu (Tân Hội, Trung Quốc).
Keywords. Văn học dân gian; Truyền thuyết; Lễ hội; Đền Lộ; Hà Nội; Việt Nam;
Trung Quốc
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài: Tứ Vị Thánh Nương, là để chỉ 4 vị thánh nữ, được thờ ở rất nhiều nơi
ở miền Trung Việt Nam. Cả bốn vị thần này đều là những vị thần có nguồn gốc, lai lịch từ
Trung Quốc. Theo một truyền thuyết phổ biến ở Việt Nam, vị nữ thần đóng vai trò chủ đạo
trong số bốn vị nữ thần này chính là Dương Thái Hậu – mẹ của Tống Đế Bính, vị vua cuối
cùng của nhà Tống. Sau khi quân Nguyên đánh úp quân Tống ở Nhai Sơn, nhà Nam Tống
thất thủ, hoàng tộc nhà Tống nhảy xuống biển tự vẫn. Dương Thái Hậu là một trong số những
người đã tự vẫn theo vua Tống Đế Bính. Tương truyền thi thể Dương Thái Hậu bị sóng đánh
dạt vào cửa biển Việt Nam. Người dân Việt Nam thấy vậy liền lập miếu thờ cúng bà như là
một vị thần biển thiêng liêng.
Đền Lộ (Hà Nội), một trong những tụ điểm tín ngưỡng lớn ở khu vực đồng bằng sông
Hồng, cũng chính là một địa điểm thờ Tứ Vị Thánh Nương. Tại sao một điểm nằm sâu trong
vùng châu thổ Bắc Bộ lại xuất hiện nơi thờ Tứ Vị Thánh Nương, vị thần bảo trợ cho những
người đi biển? Vậy Tứ Vị Thánh Nương ở đền Lộ còn được thờ như là vị thần biển nữa hay
không hay đã mang thêm những nội dung, chức năng khác? Thông qua nguồn truyền thuyết
dân gian và các sinh hoạt lễ hội liên quan tới Tứ Vị Thánh Nương ở đền Lộ, chúng tôi hi
vọng đưa ra một hướng tiếp cận để góp phần trả lời câu hỏi này. Chúng tôi còn hi vọng làm

rõ dấu vết của một nền văn hóa mang dấu ấn địa phương được thể hiện một cách rõ nét thông
qua truyề...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thuyết và lễ hội về Tứ vị Thánh Nương ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết và lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc ) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Truyền thuyết và lễ hội về Tứ vị Thánh Nương ở Đền Lộ (Hà Nội) qua đối sánh với truyền thuyết và lễ hội vè Dương Thái Hậu ở Điện Mẫu ( Tân Hội, Trung Quốc ) 9 10 118