Ktl-icon-tai-lieu

Tự Động tra , Nội suy hệ số Ko của móng

Được đăng lên bởi Dương Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHẬP TỶ SỐ CẠNH L/B CHỮ NHẬT
3.5

TRA K0
NHẬP
M=2Z/B
HOẶC
M=2Z<R

1.26
KẾT QUẢ k0

0.733

CHÚ Ý:
TỶ SỐ CẠNH MÓNG CHỮ NHẬT,MÓNG BĂNG: L/B>=1
TỶ SỐ CẠNH MÓNG TRÒN NHẬP: L/B=0

TỶ SỐ M=2Z/B HOẶC M=2Z<R: 0<=M<=12


2.4

Nhỏ
Trung gian
Lớn
5
5
10
0.47
0.47
0.477
VÙNG XUẤT DỮ LIỆUchi xem khong sua
Nhỏ

1.2

Nhỏ
3.2
0.749

Trung gian
3.5
0.7505

Lớn
4
0.753

VÙNG XUẤT DỮ LIỆU
Trung
gian

1.26

0.733
VÙNG XUẤT DỮ LIỆU

Lớn
nguoi thuc hien :NGUYỄN CHÍ PHÚ LỚP
C06X4_TRƯỜNG CĐXD3_KHOÁ 06-09 KHU PHỐ
NINH TỊNH 3,PHƯỜNG 9, TP TUY HOÀ, TỈNH PHÚ
YÊN dt: 0987354805

1.6
m=2z/b hoặc
m=z/r

0.63

0.63225

0.636

Tỷ số các cạnh chữ nhật

0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2
3.6
4
4.4
4.8
5.2
5.6
6
6.4
6.8
7.2
7.6
8
8.4
8.8
9.2
9.6
10
11
12

0
1
0.949
0.756
0.547
0.39
0.285
0.214
0.165
0.13
0.106
0.087
0.073
0.067
0.053
0.046
0.04
0.036
0.032
0.028
0.024
0.022
0.021
0.019
0.018
0.016
0.015
0.011
0.009

1
1
0.96
0.8
0.606
0.449
0.336
0.257
0.201
0.16
0.13
0.108
0.091
0.077
0.066
0.058
0.051
0.045
0.04
0.036
0.032
0.029
0.026
0.024
0.022
0.02
0.019
0.017
0.015

1.2
1
0.968
0.83
0.652
0.496
0.379
0.294
0.232
0.187
0.153
0.127
0.107
0.092
0.079
0.069
0.06
0.053
0.048
0.042
0.038
0.035
0.032
0.029
0.026
0.024
0.022
0.02
0.018

1.4
1
0.972
0.848
0.682
0.532
0.414
0.325
0.26
0.21
0.173
0.145
0.122
0.105
0.091
0.079
0.07
0.062
0.055
0.049
0.044
0.04
0.037
0.034
0.031
0.028
0.026
0.023
0.02

1.6
1
0.974
0.859
0.703
0.558
0.441
0.352
0.284
0.232
0.192
0.161
0.137
0.118
0.102
0.089
0.078
0.07
0.062
0.056
0.05
0.046
0.042
0.038
0.035
0.032
0.03
0.027
0.024

1.8
1
0.975
0.866
0.717
0.578
0.463
0.374
0.304
0.251
0.209
0.176
0.15
0.13
0.112
0.099
0.087
0.077
0.069
0.062
0.056
0.051
0.046
0.042
0.039
0.036
0.033
0.029
0.026

2
1
0.976
0.87
0.727
0.593
0.481
0.392
0.321
0.267
0.224
0.19
0.163
0.141
0.123
0.108
0.095
0.085
0.076
0.068
0.062
0.056
0.051
0.047
0.043
0.04
0.037
0.033
0.028

2.4
1
0.976
0.875
0.74
0.612
0.505
0.419
0.35
0.294
0.25
0.214
0.185
0.161
0.141
0.124
0.11
0.098
0.088
0.08
0.072
0.066
0.06
0.055
0.051
0.047
0.044
0.04
0.034

2.8
1
0.977
0.878
0.746
0.623
0.52
0.437
0.369
0.314
0.27
0.233
0.203
0.178
0.157
0.139
0.124
0.111
0.1
0.09
0.082
0.075
0.069
0.063
0.058
0.054
0.05
0.044
0.038

3.2
1
0.977
0.879
0.749
0.63
0.529
0.449
0.383
0.329
0.283
0.248
0.218
0.192
0.17
0.152
0.136
0.122
0.11
0.1
0.091
0.084
0.077
0.07
0.065
0.06
0.056
0.05
0.044

4
1
0.977
0.88
0.753
0.636
0.54
0.462
0.4
0.348
0.305
0.27
0...
TRA K0
NHẬP TỶ SỐ CẠNH L/B CHỮ NHẬT
3.5
1.26
0.733
CHÚ Ý:
NHẬP
M=2Z/B
HOẶC
M=2Z<R
KẾT QUẢ k
0
TỶ SỐ CẠNH MÓNG CHỮ NHẬT,MÓNG BĂNG: L/B>=1
TỶ SỐ CẠNH MÓNG TRÒN NHẬP: L/B=0 www.cdxd3.edu.vn
TỶ SỐ M=2Z/B HOẶC M=2Z<R: 0<=M<=12 www.duachutchoi.tk
Tự Động tra , Nội suy hệ số Ko của móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự Động tra , Nội suy hệ số Ko của móng - Người đăng: Dương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tự Động tra , Nội suy hệ số Ko của móng 9 10 119