Ktl-icon-tai-lieu

Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách hàng mục tiêu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách
hàng mục tiêu
Một khi đã hiểu rõ thành phần dân cư, hành vi và tiềm
năng sinh lợi của các phân khúc thị trường khác
nhau, bạn phải nhắm đến những phân khúc thị
trường đại diện cho tiềm năng lớn nhất. Nhưng cơ sở
để nhắm đến phân khúc thị trường mục tiêu là gì? Có
nhiều cơ sở để bạn xem xét và lựa chọn.

Số lượng và tổng tiềm năng chi tiêu của khách hàng
trong phân khúc đó

Do phải đầu tư đáng kể vào hoạt động marketing và
bán hàng, nên phân khúc thị trường này cần phải có
những cá nhân đủ khả năng chi tiêu xứng đáng với
những nỗ lực của bạn. Tốt nhất là những người trong
phân khúc đó sẽ là những người tích cực sử dụng bất
cứ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn cung cấp. Lý
tưởng hơn nữa là số khách hàng tiềm năng trong
phân khúc thị trường đó ngày càng tăng.

Khả năng và chi phí tiếp cận khách hàng trong phân
khúc đó

Một phân khúc thị trường sẽ không hấp dẫn nếu khó
tiếp cận hoặc nếu chi phí tiếp cận vượt quá khả năng
cho phép. Thành viên của các sân gôn tư nhân là một
phân khúc lý tưởng cho các ngân hàng quản lý đầu
tư. Những người này thường có nhiều tiền để đầu tư
và chi tiêu tùy ý, nhưng rất khó để tiếp cận được họ vì
các câu lạc bộ luôn bảo mật thông tin riêng tư cho
các thành viên của mình. Tương tự như vậy, một nhà
xuất bản sách kinh doanh dự đoán rằng độc giả của
tờ Wall Street Journal sẽ là một phân khúc thị trường
hoàn hảo. Tuy nhiên, chi phí đăng quảng cáo trên tờ
báo này tương đối cao và sự hưởng ứng thực tế
cũng như doanh thu từ phân khúc đó lại tỏ ra kém
thuyết phục, ít nhất là thông qua quảng cáo.

Sức mạnh cạnh tranh hiện tại trong phân khúc này

Những công ty tham gia thị trường muộn thường cảm
thấy rằng các phân khúc thị trường với tiềm năng lợi
nhuận lớn nhất luôn được các đối thủ cạnh tranh
nhắm đến và một số nhà cung cấp có tuyến phòng
thủ vô cùng vững chắc nên rất khó xâm nhập.

Mức độ thỏa mãn của khách hàng với sản phẩm hay
dịch vụ hiện tại của đối thủ cạnh tranh

Cơ hội sẽ đến với bạn khi khách hàng dù ở trong một
phân khúc thị trường với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa

dạng vẫn cảm thấy không hài lòng và chờ đợi một cái
gì mới mẻ và khác biệt. Nhưng nếu mức độ thỏa mãn
của khách hàng cao, bạn nên xem xét lại việc tiếp
cận phân khúc thị trường đó, vì mục tiêu chính của
bạn là tìm một phân khúc thị trường có khả năng
hưởng ứng cao.

Mức tăng trưởng dự báo

Phân khúc thị trường đó có được dự báo tăng trưởng
theo quy mô và sức mua không, hay đó là một phân
khúc trì trệ? Bạn nên xem xét không...
Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách
hàng mục tiêu
Một khi đã hiu rõ thành phần dân cư, hành vi và tiềm
năng sinh lợi của các phân khúc thị trường khác
nhau, bạn phi nhắm đến nhng phân khúc th
trường đi diện cho tiềm năng lớn nhất. Nhưng cơ s
để nhắm đến phân khúc thị trường mc tiêu là gì? Có
nhiu cơ sở để bạn xem xét và lựa chọn.
Số lượng và tổng tiềm năng chi tiêu của khách hàng
trong phân khúc đó
Do phi đầu tư đáng kể vào hoạt động marketing và
bán hàng, nên phân khúc thị trường này cần phải có
những cá nhân đủ khả năng chi tiêu xng đáng với
những nỗ lực của bạn. Tốt nhất là những người trong
phân khúc đó sẽ là những nời tích cực sử dụng bất
cứ sn phẩm hay dch vụ nào mà bạn cung cấp. Lý
tưởng hơn nữa là số khách hàng tiềm năng trong
phân khúc thtrường đó ngày càng tăng.
Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách hàng mục tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách hàng mục tiêu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Từ phân khúc thị trường đến việc xác định khách hàng mục tiêu 9 10 797