Ktl-icon-tai-lieu

Tự thiết lập Wi-Fi tại nhà

Được đăng lên bởi albusnooo2
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tự thiết lập Wi-Fi tại nhà

Sự giảm giá liên tục của laptop giúp nhiều người có cơ hội sở hữu riêng một máy
laptop để phục vụ công việc cũng như giải trí. Vậy trong gia đình có nhiều máy kết
nối mạng thì làm cách nào? Wi-Fi chính là giải pháp kết nối được yêu thích nhất.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập một mạng Wi-Fi để phục vụ nhu cầu kết
nối mạng internet tại gia.
Chuẩn bị:
- Đường truyền ADSL và modem
- Router không dây (wireless router)
- Cáp mạng (đi kèm với router)
- Laptop và các máy tính (có card mạng không dây)
Hiện Wi-Fi có 3 chuẩn thông dụng là 802.11a, 802.11b và 802.11g. Trong đó, chuẩn
802.11g có tốc độ nhanh, tương thích tốt và độ tin cậy cao. Vì vậy, khi mua các thiết
bị không dây (card mạng không dây, router không dây, access point), bạn nên chọn
thiết bị hỗ trợ chuẩn này. Ngoài ra, bạn nên sử dụng router không dây hơn là access
point vì router không dây có chức năng tường lửa nên an toàn hơn. Chỉ sử dụng
access point khi đã có sẵn một router hữu tuyến.
Cài đặt card mạng:
Đa phần các máy laptop hiện nay đều đã được tích hợp sẵn card mạng không dây.
Nếu laptop của bạn chưa có thiết bị này, bạn cần mua thêm card mạng không dây
(wireless adapter) để cắm vào khe PC card hoặc cổng USB.
Đối với máy desktop, bạn có thể sử dụng card mạng không dây chuẩn USB, hoặc
mua một card mạng không dây chuẩn PCI để cắm vào khe PCI bên trong thùng máy.
Một khi đã được cài đặt card mạng không dây và phần mềm điều khiển (driver), máy
tính của bạn sẽ tự động nhận diện và hiển thị các mạng không dây đang tồn tại
trong khu vực (nếu có).

Kết nối router:
Có nhiều cách khác nhau để thiết lập mạng không dây, dưới đây là mô hình điển hình
của hệ thống mạng Wi-Fi tại nhà với modem ADSL và router không dây.

Mô hình điển hình của hệ thống mạng Wi-Fi tại nhà
Đa phần các router có độ phủ sóng trong khoảng bán kính 30m về mọi hướng. Để
hiệu quả, bạn nên đặt nó ở nơi trung tâm của ngôi nhà. Nếu nhà bạn rộng, bạn có
thể mua thêm bộ khuyếch đại (repeater) để làm tăng diện tích phủ sóng của router.
Trước khi tiến hành kết nối, bạn cần tắt modem, rút điện các thiết bị và xác định cáp
truyền ADSL. Sau đó, sử dụng cáp mạng (đi kèm với router) để nối modem với
router không dây. Một đầu sợi cáp cắm vào cổng trên modem, đầu còn lại cắm vào
cổng trên router không dây (tùy thuộc vào loại router). Bạn khởi động máy tính, bật
modem và router, lúc này, các thiết bị đã được kết nối với nhau.

Cấu hình router:

Hầu hết các router đều được cấu hình và chạy ở chế độ mặc định. G...
T thiết lp Wi-Fi ti nhà
S gim giá liên tc ca laptop giúp nhiu người có cơ hi s hu riêng mt máy
laptop để phc v công vic cũng như gii trí. Vy trong gia đình có nhiu máy kết
ni mng thì làm cách nào? Wi-Fi chính là gii pháp kết ni được yêu thích nht.
Bài viết này s hướng dn bn cách thiết lp mt mng Wi-Fi để phc v nhu cu kết
ni mng internet ti gia.
Chun b:
- Đường truyn ADSL và modem
- Router không dây (wireless router)
- Cáp mng (đi kèm vi router)
- Laptop và các máy tính (có card mng không dây)
Hin Wi-Fi có 3 chun thông dng là 802.11a, 802.11b và 802.11g. Trong đó, chun
802.11g có tc độ nhanh, tương thích tt và độ tin cy cao. Vì vy, khi mua các thiết
b không dây (card mng không dây, router không dây, access point), bn nên chn
thiết b h tr chun này. Ngoài ra, bn nên s dng router không dây hơn là access
point vì router không dây có chc năng tường la nên an toàn hơn. Ch s dng
access point khi đã có sn mt router hu tuyến.
Cài đặt card mng:
Đa phn các máy laptop hin nay đều đã được tích hp sn card mng không dây.
Nếu laptop ca bn chưa có thiết b này, bn cn mua thêm card mng không dây
(wireless adapter) để cm vào khe PC card hoc cng USB.
Đối vi máy desktop, bn có th s dng card mng không dây chun USB, hoc
mua mt card mng không dây chun PCI để cm vào khe PCI bên trong thùng máy.
Mt khi đã được cài đặt card mng không dây và phn mm điu khin (driver), máy
tính ca bn s t động nhn din và hin th các mng không dây đang tn ti
trong khu vc (nếu có).
Tự thiết lập Wi-Fi tại nhà - Trang 2
Tự thiết lập Wi-Fi tại nhà - Người đăng: albusnooo2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tự thiết lập Wi-Fi tại nhà 9 10 126