Ktl-icon-tai-lieu

tư tương hồ chí minh về đạo đức công vụ

Được đăng lên bởi coxanh7982
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH :

“ Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Chắc hẳn mỗi
chúng ta, ai cũng ghi nhớ và xem câu nói này như một phương châm, một kim chỉ nam
trong sự nghiệp phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc
kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời
mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các
dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Nhìn về ngày ấy, ngày 19/5/1890, tại làng
Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một người con ưu tú của đất nước được sinh
ra, cậu là Nguyễn Sinh Cung. Cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hòang Thị
Loan. Được giáo dục và sớm thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của gia đình, ý thức về
trách nhiệm với đất nước hình thành từ rất sớm, thế nên khi chỉ vừa tròn 21 tuổi, chàng
thanh niên ấy đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba với muôn
vàn những khó khăn nơi xứ lạ quê người, Người đã tìm ra con đường cứu nước cứu dân.
Người trở về nước và lãnh đạo nhân dân đi theo con đường mình đã chọn. Từ đó, cách
mạng nước ta đã từng bước đạt được những thắng lợi vĩ đại. Trong đó phải kể đến là sự
kiện ngày 2/9/1945, sau Cách mạng Tháng tám thành công, Người đã đọc Bản Tuyên
ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù Người đã đi xa, nhưng
trong trái tim mỗi người dân đất Việt, Người vẫn luôn sống mãi. Cuộc đời và sự nghiệp
của Người là tấm gương cho các thế hệ không ngừng học tập và làm theo.
Trong giai đoạn hiện nay, cả nước đang cùng thực hiện cuộc vận động Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
cá nhân, nói đi đôi với làm”, đây là một nội dung vô cùng bổ ích để mỗi cán bộ, đảng
viên,công chức, viên chức nhìn lại và tu dưỡng, rèn luyện bản thân .
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân,
với Đảng và chế độ; trách nhiệm trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao, biểu hiện
cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt hằng ngày. Đó là sự tận tụy, tâm huyết, gần dân,
sát dân, có trách nhiệm với dân, phải thực hành nêu gương đạo đức nói và làm,hứa là
phải thực hiện,phải xây dựng lới sống trung thực , thẳng thắ...
BÀI THUYẾT TRÌNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH :
“ Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Chắc hẳn mỗi
chúng ta, ai cũng ghi nhớ và xem câu nói này như một phương châm, một kim chỉ nam
trong sự nghiệp phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc
kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời
mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các
dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Nhìn về ngày ấy, ngày 19/5/1890, tại làng
Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một người con ưu tú của đất nước được sinh
ra, cậu là Nguyễn Sinh Cung. Cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hòang Thị
Loan. Được giáo dục và sớm thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của gia đình, ý thức về
trách nhiệm với đất nước hình thành từ rất sớm, thế nên khi chỉ vừa tròn 21 tuổi, chàng
thanh niên ấy đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba với muôn
vàn những khó khăn nơi xứ lạ quê người, Người đã tìm ra con đường cứu nước cứu dân.
Người trở về nước và lãnh đạo nhân dân đi theo con đường mình đã chọn. Từ đó, cách
mạng nước ta đã từng bước đạt được những thắng lợi vĩ đại. Trong đó phải kể đến là sự
kiện ngày 2/9/1945, sau Cách mạng Tháng tám thành công, Người đã đọc Bản Tuyên
ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù Người đã đi xa, nhưng
trong trái tim mỗi người dân đất Việt, Người vẫn luôn sống mãi. Cuộc đời và sự nghiệp
của Người là tấm gương cho các thế hệ không ngừng học tập và làm theo.
Trong giai đoạn hiện nay, cả nước đang cùng thực hiện cuộc vận động Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm
tư tương hồ chí minh về đạo đức công vụ - Trang 2
tư tương hồ chí minh về đạo đức công vụ - Người đăng: coxanh7982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tư tương hồ chí minh về đạo đức công vụ 9 10 536