Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng nguyễn trãi

Được đăng lên bởi traingheo94dhv
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2069 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1. Đặt vấn đề.
Cách đây hơn 600 năm, đã ra đời trên đất nước chúng ta một con người mà mỗi lần nhắc
đến, không ai không kính phục về tài năng, phẩm cách, về công lao cứu nước và dựng nước. Đó
là Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng uyên bác, nhà văn, nhà thơ lỗi lạc, nhà văn
hóa kiệt xuất, đã làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam. Ồng đã có công lao rất lớn trong việc
khái quát lên được những vấn đề mang tính quy luật của sự nghiệp dựng nước và giữ nước, nêu
được những vấn đề quan trọng về nhận thức lý luận trong hoạt động thực tiễn bằng một tư duy
biện chứng và khoa học. Điều đó được thể hiện thông qua các tác phẩm chủ yếu và tiêu biểu của
ông như: Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo, Ức trai thi tập, Quốc âm thi tập, Dư địa
chí…, song, chúng ta thấy tư tưởng của Nguyễn Trãi đã phản ánh nhiều mặt của đời sống nước
ta từ tư tưởng về thiên mệnh, đạo trời, thân dân, đạo đức, mỹ học….cho đến nội dung cốt lõi nhất
trong hệ thống tư tưởng triểt học Nguyễn Trãi là thuyết “Nhân nghĩa” được kế thừa từ Nho giáo
của Trung Quốc. Những tư tưởng ấy của Nguyễn Trãi không chỉ có giá trị về mặt lý luận và thực
tiễn đối với xã hội đương thời, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc trong toàn bộ lịch sử Việt Nam nói
chung, đặc biệt, là người có vai trò rất lớn trong việc hoạch đưa chủ nghĩa yêu nước truyền thống
Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.
Suốt mấy trăm năm qua, ở nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu về tư tưởng Nguyễn
Trãi. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi hiện đang còn khá mới mẽ. Vì
vậy, trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, một tư
tưởng bao trùm toàn bộ cuộc đời và hoạt động của người danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân
tộc Việt Nam.
2. Nguyễn Trãi và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Nguyễn Trãi.
- Vài nét về Nguyễn Trãi - một nhân vật của thời đại.
Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu là Ức Trai, là con của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại
của quan tư đồ Trần Nguyên Đán, quê ở Thường Tín, Hà Tây. Năm 20 tuổi, ông thi đỗ thái học
sinh (tiến sĩ) dưới triều Hồ rồi làm Ngự sử đài chính trưởng. Khi quân Minh xâm lược và đô hộ,
ông lưu lạc nhiều nơi để tìm đường cứu nước. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong
triều đình. Do Lê Thái Tông chết đột ngột, ông bị vu oan và bị giết vào năm 1442. Ông là một
nhà yêu nước lớn của dân tộc ta vào nửa đầu thế kỷ XV. Ngọn đèn tư tưởng cuối Trần đầu Lê Sơ
hầu như đã hết và được Nguyễn Trãi thổi bùng lên sáng chói. Sự kiện này suy cho cùng bị q...
1. Đặt vấn đề.
Cách đây hơn 600 năm, đã ra đời trên đất nước chúng ta một con người mỗi lần nhắc
đến, không ai không kính phục về tài năng, phẩm cách, về công lao cứu nước dựng nước. Đó
là Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng uyên bác, nhà văn, nhà thơ lỗi lạc, nhà văn
hóa kiệt xuất, đã làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam. Ồng đã có công lao rất lớn trong việc
khái quát lên được những vấn đề mang tính quy luật của sự nghiệp dựng nước giữ nước, nêu
được những vấn đề quan trọng về nhận thức luận trong hoạt động thực tiễn bằng một duy
biện chứng và khoa học. Điều đó được thể hiện thông qua các tác phẩm chủ yếu và tiêu biểu của
ông như: Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo, Ức trai thi tập, Quốc âm thi tập, địa
chí…, song, chúng ta thấy tưởng của Nguyễn Trãi đã phản ánh nhiều mặt của đời sống nước
ta từ tư tưởng về thiên mệnh, đạo trời, thân dân, đạo đức, mỹ học….cho đến nội dung cốt lõi nhất
trong hệ thống tưởng triểt học Nguyễn Trãi thuyết “Nhân nghĩa” được kế thừa từ Nho giáo
của Trung Quốc. Những tư tưởng ấy của Nguyễn Trãi không chỉ có giá trị về mặt lý luận và thực
tiễn đối với xã hội đương thời,còn ảnh hưởng sâu sắc trong toàn bộ lịch sử Việt Nam nói
chung, đặc biệt, là người có vai trò rất lớn trong việc hoạch đưa chủ nghĩa yêu nước truyền thống
Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.
Suốt mấy trăm năm qua, ở nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu về tư tưởng Nguyễn
Trãi. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tưởng triết học Nguyễn Trãi hiện đang còn khá mới mẽ.
vậy, trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến tưởng triết học của Nguyễn Trãi, một
tưởng bao trùm toàn bộ cuộc đời hoạt động của người danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân
tộc Việt Nam.
2. Nguyễn Trãi và tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Nguyễn Trãi.
- Vài nét về Nguyễn Trãi - một nhân vật của thời đại.
Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu Ức Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại
của quan đồ Trần Nguyên Đán, quê Thường Tín, Tây. Năm 20 tuổi, ông thi đỗ thái học
sinh (tiến sĩ) dưới triều Hồ rồi làm Ngự sử đài chính trưởng. Khi quân Minh xâm lược đô hộ,
ông lưu lạc nhiều nơi để tìm đường cứu nước. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong
triều đình. Do Thái Tông chết đột ngột, ông bị vu oan bị giết vào năm 1442. Ông một
nhà yêu nước lớn của dân tộc ta vào nửa đầu thế kỷ XV. Ngọn đèn tư tưởng cuối Trần đầu Lê Sơ
hầu như đã hết được Nguyễn Trãi thổi bùng lên sáng chói. Sự kiện này suy cho cùng bị quy
định bởi hiện thực, bởi cuộc kháng chiến chống quân Minh hào hùng anh hùng và đã giành thắng
lợi vẽ vang của dân tộc ta khi đó.
Nguyễn Trãi đã đến với phong trào Lam Sơn để "rửa nhục cho nước, trả thù cho
cha"để "lo vận nước", "cứu dân" để "rửa nhục ngàn thu", để "xã tắc vững bền", "non sông
đổi mới"để "mở nền thái bình muôn thuở"[1]. Lê Lợi đã tin lấy kế sách đánh giặc của ông
trong Bình Ngô sách để cứu nước, cuối cùng đã thành công, non sông thu về một mối. Trong
cuộc kháng chiến này ông đã cống hiến hết tài năng và trí tuệ của mình đóng góp vào cuộc chiến,
ngoài việc hoạch định chiến thuật đánh giặc, còn người chỉ huy, người lính xung kích... Sau
khi đã giành được độc lập, Nguyễn Trãi ra sức hiến kế để y dựng một đất nước ổn định
cường thịnh cho đến ngày ông bị hàm oan,
Đọc toàn bộ những tác phẩm để đời của ông cũng đủ kết luận rằng ông cũng chính là một
nhà thơ, nhà văn lỗi lạc của dân tộc ta lúc bấy giờ với các án văn bất hủ, tiêu biểu nhất đó là bản
hùng ca được xem là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc thế kỷ XV - "Bình Ngô đại cáo".
tư tưởng nguyễn trãi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng nguyễn trãi - Người đăng: traingheo94dhv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tư tưởng nguyễn trãi 9 10 710